K. B Krčál

Mluvnice:

- doplnit všechny zápisy o slovesech do sešitu, včetně slovesných tříd a vzorů a NASTUDOVAT!!!

- vytisknout pracovní listy a procvičovat

- k procvičení využít i příslušné strany pracovního sešitu a učebnice

KONTROLA PROBĚHNE PO NÁVRATU DO ŠKOLY FORMOU TESTOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ

Sloh:

- úkol na reportáž platí pro všechny - buď akce, které jste se sami zúčastnili, nebo podle zadání Hradozámecká noc (viz https://maturita.cermat.cz/files/files/CJL/intaktni-zaci/MZ2018P/CJL_podzim_2018_PP.pdf)

- rozsah min. 250 slov, ale hlavně dodržení všech formálních náležitostí, jazykových, obsahových

KONTROLA: na počítači, poslat na můj mail do pátku 20. 3.

I.Procházková

1.A, Q.A

Literatura – pročíst str. 56 – 57 (samostatný zápis str. 56) a str. 58 – 59 (zápis dodám v průběhu příštího týdne), procvičení učiva v pracovním sešitu str. 56 – 59

Sloh – osobní dopis – minimum 250 slov (už vysvětleno ve škole) – poslat e-mailovou adresou (prochazkova@gymkrom.cz) do středy 18. 3.

Mluvnice – skladba – opakování s. 165 – 168 (zejména přívlastek a doplněk – 167 -168) pracovní list zašlu na třídní e-mail

8.A

Literatura – do pondělí 16. 3. zaslat MATURITNÍ ČETBU ke kontrole (bude-li v pořádku, přepošlu paní Vašíčkové). Pokračovat v průběžné četbě k maturitě (připravit si zápis podle stanovené šablony).  Nastudovat život a dílo dalších autorů prózy s válečnou tématikou – N. Frýda, L. Fukse a O. Pavla – samostatný zápis

Sloh – do úterý dodat slohovou práci na téma MOTIVAČNÍ DOPIS nebo STÍŽNOST (minimum 250 slov) – ti, kteří dosud neodevzdali… na e-mail prochazkova@gymkrom.cz

 Do pátku 20. 3. zaslat  slohovou práci z podzimních témat loňského roku (psali jsme ve škole v úterý 10. 3.)

Mluvnice – opakování psaní velkých písmen – str. 148 (pracovní list zašlu na třídní e-mail)

LS 4A8AB

Průběžná četba titulů k maturitě a zhotovení zápisu z četby podle šablony

Opakování osvícenství, klasicismu a preromantismu; humanismu a renesance (bude ověřeno testem)

Příprava neuměleckého textu (podklady ke studiu zašle vyučující na třídní e-mail) – prostě sdělovací a odborný

M.Turková

8.B průběžné opakování dle požadavků k MZ, dočítání knih z maturitního seznamu, odeslat seznam maturitní četby (kdo nesplnil)

7.A,B

 literatura:  zpracovat a nastudovat představitele ruralismu , katolicky orientované autory a jejich tvorbu (dle učebnice), pročíst lit.ukázky k daným autorům – vše bude pokládáno za probrané, tzn. bude ve zkoušení

Načítat  zadané knihy , referáty budou prezentovány po návratu do školy

Sloh – vypracovat definice jednotlivých útvarů publicistického stylu ( již byly zadány v předcházejících hodinách