A. Ševelová

K. A, B

- prostudování zaslané prezentace, splnění úkolů (dle zadání v prezentaci)

- složky s prezentací v přiloženém souboru

Q. A, B

- dokončení tématu dle materiálů, se kterými pracujeme- Ontogenetický vývoj, duševní poruchy (na testu jsme domluveni)

6. A, B

- dokončení tématu dle materiálů, se kterými pracujeme- Základy práva

- pro hlubší samostudium Ústava ČR

7. A

- vypracování referátů a zaslání na můj email (přiřazení jednotlivých témat jsou níže v přílohách)

- samostudium dle materiálu, se kterým pracujeme v hodinách

M.Kříž

P. A:

- Zvyky a svátky v březnu – učebnice str. 85/86

- Dělení obcí – vyplnit a nastudovat pracovní list – viz příloha

- ověření znalosti učiva proběhne formou testu či přezkoušení po návratu do školy

 T. B:

- Opakování tématu „Zdravá výživa“  - podívat se na dokument ČT: Záhady duše – Záhada poruch      

  příjmu potravy (26 min.) – viz odkaz:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214731958-zahady-duse/210572231050003-zahada-poruch-prijmu-potravy/

- Uč. Str. 110 - 112: nastudovat - co je závislost, druhy závislosti, jak se závislosti bránit, jak pomoci

- připravovat zadané referáty na téma „Návykové látky“

- ověření znalosti učiva proběhne formou testu či přezkoušení po návratu do školy

 2. A:

- Občanské právo – nastudovat absolutní majetková práva z materiálu již dříve zaslaného mailem

- podívat se na dokument ČT – Právo pro každého – dědické právo (viz odkaz):

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10604698737-pravo-pro-kazdeho/213563231200007-dedicke-pravo/

- ověření znalosti učiva proběhne formou testu či přezkoušení po návratu do školy

 3. A:

- dostudovat kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.) + družstva

- OSN, NATO – z dostupných zdrojů nastudovat info a doplnit do pracovního listu - viz příloha

- ověření znalosti učiva proběhne formou testu či přezkoušení po návratu do školy

 8. A,B:

- dostudovat Francouzské osvícenství (J.J.Rousseau), Encyklopedisty, Materialisty + Německé osvícenství

  (I. Kant) – materiál: viz příloha

- ověření znalosti učiva proběhne formou testu či přezkoušení po návratu do školy

 SVS – 3A7AB:

- Samostudium: Majetek firmy + Úvod do religionistiky; materiál – viz příloha

- připravovat zadané referáty na téma „Východní náboženství“

- ověření znalosti učiva proběhne formou testu či přezkoušení po návratu do školy

SVS – 4A8AB:

- opakování maturitních otázek č. 17 (Globalizace a mezinárodní organizace) a 18 (Základy religionistiky);  

  materiál – viz příloha

- opakování maturitních otázek č. 4 – 16 k ústnímu zkoušení!!!

- ověření znalosti učiva proběhne formou testu či přezkoušení po návratu do školy


A. Pechancová

P. B - Státní symboly ČR: nastudovat a udělat zápis z učebnice str. 52 až 53

1. A - Úvod do sociologie, metody výzkumu: nastudovat a udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 132-135

7. B - Religionistika: nastudovat a udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 267, 273 až 275

4. A - nastudovat a udělat zápis k  filozofovi. David Hume

SVS 3. A, 7. A,B - Religionistika: nastudovat a udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 267 až 270

​​​​​​​SVS 4. A, 8.A,B - Naučit se otázky MO 17, MO 18 dle zaslaného materiálu