LATINA – 2. A, 6. A, B

  • opakovat slovesa 1. - 4. konjugace v indikativu prézentu aktiva a pasiva a v indikativu imperfekta aktiva a pasiva
  • opakovat sloveso esse a jeho složenin v indikativu prézentu, v indikativu imperfekta a indikativu futura
  • přeložte písemně do češtiny text na str. 33 De libris poetarum antiquorum

Kontrola bude provedena po návratu do školy.