D.Mráz
Q. A,B, 1. A
Vytvořte prezentaci na téma „Složení PC“
Užijte PowerPoint nebo Impress.
Min. 10 snímků, využijte zásad správné tvorby prezentace.
Prezentaci si uložte pod názvem: SloženíPočítačePříjmení na svůj flash disk.
Termín splnění: pátek 20. 3. 2020
 
T. A, B
Vytvořte tabulku a grafy na jednu stránku A4 na šířku v Excelu dle vzoru.
Pro výpočty v posledním sloupci a řádku tabulky (žlutá políčka) užijte funkce.
Tabulku uložte pod názvem: SběrGrafyPříjmení na svůj flash disk.
Vzor dokumentu ve tvaru .pdf máte poslán na třídní mail.
Termín splnění: pátek 20. 3. 2020
 
P. A, B
Vytvořte plakátek ve Wordu pro nějakou kulturní, společenskou nebo sportovní akci dle vlastního výběru.
Plakátek s obrázkem (nebo logem) bude velikosti A4 na šířku, všechny okraje nastav na 2 cm.
Text bude zarovnán na střed. Podobně jsme zarovnávali úkoly ve škole (letáček, pozvánka na narozeniny)
Ulož na svůj flash disk jako: PlakátekAkcePříjmení
Termín splnění: pátek 20. 3. 2020