J. Buksová

​​​​​​​P. A, B - komix – zpracování libovolného čtenářského textu (formát výkres A4, barevné provedení – pastelky, fixy, akvarel)

Teorie – opakování uměleckých vývojových etap


S. A, B - komix – zpracování libovolného čtenářského textu (formát výkres A4, barevné provedení – pastelky, fixy, akvarel)

Teorie – opakování uměleckých vývojových etap


Q. A, B, 1.A – zpracování zadaného námětu formou prezentace a jeho odeslání na mail učitele (buksova@gymkrom.cz)

Studijní kresba tužkou – zátiší (kompozice 3 předmětů)


6.A, B, 2.A - zpracování zadaného námětu formou prezentace a jeho odeslání na mail učitele (buksova@gymkrom.cz)

Studijní kresba tužkou – zátiší (kompozice 3 předmětů)


M. Foltýn

P. A, B – komix – zpracování libovolného čtenářského textu (formát výkres A4, barevné provedení – pastelky, fixy, akvarel)

Teorie – opakování uměleckých vývojových etap


S. A, B - komix – zpracování libovolného čtenářského textu (formát výkres A4, barevné provedení – pastelky, fixy, akvarel)

Teorie – opakování uměleckých vývojových etap


T. A, B – kolorovaná kresba historické architektury (sloh románský, sloh gotický, inspirace fotografií)

Teorie – zopakování znaků románského a gotického slohu


K. A, B - kolorovaná kresba historické architektury (sloh – renezance, baroko, inspirace fotografií)

Teorie – zopakování znaků renezančního a barokního slohu

- dokončení zadané prezentace


Q. A, 1.A – zpracování zadaného námětu formou prezentace a jeho odeslání na mail učitele (foltyn@gymkrom.cz)

Studijní kresba tužkou – zátiší (kompozice 3 předmětů)


6. A, B - zpracování zadaného námětu formou prezentace a jeho odeslání na mail učitele (foltyn@gymkrom.cz)

Studijní kresba tužkou – zátiší (kompozice 3 předmětů)