P.B

Procvičování na prověrku - Sbírka úloh 1. díl - str. 87/cv. 5.22 až 5.26, str. 32/cv. 2.1 až 2.8, str. 33/cv. 2.9 až 2.12


S.A

Procvičování na prověrku - Sbírka úloh 1. díl str. 180/cv. 3.3 až 3.7, str. 181/cv. 4.1 až 4.3, str. 183/cv. 4.11 až 4.14, str. 184/cv. 4.15 až 4.16


8.A, 8.B

Vypracování statistického souboru (rozsah min. 20, určit četnost znaku, modus, medián, průměrnou hodnotu, směrodatnou odchylku), předat na vasickova@gymkrom.cz

H. Havelová

2.A

Pracovní sešit Funkce 2

Str.14 cv. 25 až33

Str.17 cv. 01 až 07  

Bude kontrolováno po zahájení pravidelného vyučování


3.A

Pracovní sešit Stereometrie

Objemy a povrchy hranolů

Str. 67 cv. 08 až 25

Bude kontrolováno po zahájení pravidelného vyučování


​​​​​​​4.A

Příklady na parabolu viz příloha

Bude kontrolováno po zahájení pravidelného vyučování

​​​​​​​Faktoriál a kombinační číslo prostudovat na https://www.priklady.eu/cs/matematika/kombinatorika/faktorial-a-kombinacni-cislo.alej

L.Jelínková

6. A, B

- exponenciální rovnice – viz pracovní list

- exponenciální nerovnice – dle zadání ve školním sešitu


K. A,B

- učebnice Funkce  - Grafické řešení rovnic – str. 76 – 78

Grafické řešení soustavy lineárních rovnic – po str. 82 cv.5

cvičení 7 na str. 86   1) 2) 3) a 4)

A.Pechancová

7. A,B - Hranoly: pracovní sešit, vypočítat příklady na str. 68, 69,70

Z.Hubáček

1.A

Opakování: Sbírka Janeček-celá cvičení

3.12 str. 28, 3.20 str. 35, 4.1.1 str. 39, 4.1.9 str. 41, 4.1.12 str. 41, 4.1.14, 4.1.15 str. 42, 4.1.16, 4.1.17 str. 43, 4.2.8, 4.2.9 str. 46, 4.2.13, 4.2.14 str.48, 4.2.15 str. 49