L.Dohnal

K.A - NK

 • Otázky oblečení - příprava odpovědí

6.A - NJ

 • Účastníci DSD: práce s materiály z prázdnin, které jsme nestihli zkontrolovat
 • Ostatní: příprava na otázky k povídání u stolu

M.Schadwill -- NJ

7. B (skupina paní Fuksové)

Ausblick 2

Traumberuf Schauspieler (S.52+53)

 • Lies die Texte über Daniel Brühl, Franka Potente, Julia Jentsch.
 • Mach eine Mindmap mit den wichtigsten Informationen.
 • Wähle eine Person und mach ein Plakat über die Person.
 • Bitte per Email an schadwill@gymkrom.cz bis 31.3.

Max beim Film (S.54)

Lies den Text.

Löse die Aufgaben: B2b, B2c

M.Schadwill - NK

K. A,B

Lies:

https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/schule-ausbildung/karriere-in-deutschland.html

Schreib einen Text: Möchtest du mal in Deutschland arbeiten? Warum? Warum nicht? Bitte per Email an schadwill@gymkrom.cz bis 31.3.

Q. A,B

Lies:

https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/wissen-umwelt/umweltprobleme-in-meinem-land.html

Schreib einen Text: Umwelt und Tschechien (Probleme, Vorteile, meine Wünsche.) Bitte per Email an schadwill@gymkrom.cz bis 31.3.

6. A,B

Schreib eine SK zum Thema „Soziale Netzwerke im Internet“, S.61

Bitte per Email an schadwill@gymkrom.cz bis 31.3.

Mach den Modellsatz 7 im Internet: https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/DSD-I/dsd-i_modellsaetze.html

7. A,B

Schreib Sie einen zusammenhängenden Text zum Thema „Gesunde Ernährung“.

Bitte per Email an schadwill@gymkrom.cz bis 31.3.

Arbeite Sie wichtige Aussagen aus dem Text heraus.

https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/sternchentexte/ernaehrung-deutschland.html

Werte Sie die Grafik anhand von wichtigen Daten aus.

https://www.morgenpost.de/bin/BMO-207406031.jpg

Nehmen Sie in Form einer ausgearbeiteten Argumentation zu der Frage Stellung, ob die deutschen und tschechischen Schulküchen Bio-Essen anbieten müssten.

7. A,B

Schreib eine P1-Eröffungsrede zur Frage: Soll an allen Mittelschulen in Tschechien ein Fach in einer Fremdsprache unterrichtet werden?

Bitte per Email an schadwill@gymkrom.cz bis 31.3.

Mach eine Tabelle mit 5 Pro- und 5-Kontraargumenten.

8. A,B

Lies die Texte zu den Abithemen und mach dir Wörterlisten.

Schreib deinen Lebenslauf und schick ihn mir per Email.

https://bewerbung.net/tabellarischer-lebenslauf/

Bitte per Email an schadwill@gymkrom.cz bis 31.3.

R. Zahnaš

S. A, B – DIREKT 1 – LEKCE 5

 str. 51 – cv. 10 – přiřaďte inzeráty k situacím  

 str.51 -  cv.11– po přečtení inzerátů tvořte věty – zpracujte písemně do sešitů

 str. 232 – pokračujte ve studiu slovní zásoby – zadávám oddíl 5C po slovíčko  Kalbsfilet

Kontrola bude provedena po návratu do školy.


T. A, B – DIREKT 1 – LEKCE 9

 str. 101 – cv. 8 – poslechněte si dialog a označte tužkou na plánku města ( str. 100 ) celou trasu

str.101 – cv.10 – přiřaďte texty k obrázkům

str. 236 – zadávám slovní zásobu oddíl 9A a fráze Orientierung in der Stadt

Kontrola bude provedena po návratu do školy.


K. A, B – DIREKT 2 – LEKCE 13

str. 181 – cv. 26 – přeložte písemně do sešitů

str. 39 – Blitz-Grammatik – cv.I,II,III,IV – vypracujte jednotlivá cvičení

13. lekce – opakování slovní zásoby a gramatiky – příprava na test

Kontrola bude provedena po návratu do školy.


8.A,B – DIREKT 3 – LEKCE 28

str. 114 – cv. 10 B – doplňte text

str. 231 – cv. 15 – po poslechu doplňte chybějící slova

str. 263 – slovní zásoba – zadávám oddíl 28 A

Pokračujte v opakování k závěrečnému ústnímu a písemnému zkoušení.

Kontrola bude provedena po návratu do školy.


4.A – DIREKT 2 – LEKCE 20

str. 122 -123 – pokračujte v četbě a překladu textu Als Tourist in Wien

str. 238 – cv. 1 – přiřazování textů k obrázkům

str. 238 – cv. 2 – doplňte slovesa do textu

str. 269 – slovní zásoba – zadávám oddíl 20 A

Pokračujte v opakování k závěrečnému ústnímu a písemnému zkoušení.

Kontrola bude provedena po návratu do školy.

A. Ševelová

​​​​​​​3. A

vyhotovení ABI 19 Schreiben dle zadání, zaslat na můj email

vyhotovte v pracovním sešitě všechna cvičení po cvičení 17

S.Holišová

S. B- Direkt 1 neu- Lekce 5

 • Slovní zásoba str.232-oddíl B byl zadán před jarními prázdninami-procvičujte.Nyní  zadávám oddíl 5C všechna slovíčka i komunikaci
 • Imperativ (rozkaz)-procvičujte u všech doposud probraných pravidelných sloves,jak jsme se domluvili před prázdninami.
 • str.54 –prostudujte tabulku s rozkazem,slovesa nepravidelná přepište do sešitu,procvičujte str.55/III.-IV,pracovní sešit- vyplňte tabulku str.174/14
 • poslechněte si v oddílu 5B-Essgewohnheiten str.50/8A,vyprávějte o jedné z osob a sami o sobě napište něco podobného
 • Kontrola bude provedena po návratu do školy formou testů.Pokud bude opatření trvat déle, pošlu další úkoly.

T. A- Direkt 1neu –Lekce 9

 • Procvičujte slovní zásobu lekce
 • Poslechněte si str.102/14 a vyplňte tabulku
 • 9C- Mein Zuhause-poslechněte si str.103/15,odpovězte písemně do sešitu str 103/16-bude sloužit jako základ pro vaše vyprávění na téma Wohnen
 • Zpracujte str.104/18A
 • Kontrola bude provedena po návratu do školy formou testů a ústního zkoušení  Wohnen. Pokud bude opatření trvat déle, pošlu další úkoly.

T. A,B konverzace Intensivtrainer Direkt 1

 • Slovní zásoba z učebnice do konverzace i učebnice L.9
 • Napište dopis kamarádovi o vašem bydlení,rozsah cca strana A5.Pošlete mi ho do 20.3.2020 na holisova@gymkrom.cz
 • Trénujte popis pokoje,použijte  předložky in,auf, vor,neben …..Doplňte si názvy kusů nábytku,které k tomu potřebujete
 • Zpracujte všechna cvičení v Intensivtrainer L.9
 • Kontrola bude provedena po návratu do školy formou testu, vyprávění a zasláním dopisu viz výše.
 •  Pokud bude opatření trvat déle, pošlu další úkoly.

Q. B –Direkt  2 neu – Lekce 20

 • Slovní zásoba lekce 20A,B,C-všechna slovíčka
 • Procvičujte vedlejší věty vztažné viz učebnice str.131/I,vytvořte  10 vztažných  vět,dle vlastní fantazie s tématem cestování a Vídeň a pošlete na email holisova@gymkrom.cz do 19.3.2020
 • Procvičujte trpný rod (Passiv) str.130/II a všeobecný podmět man –str.131/II,pracovní sešit str.241 celá
 • Kontrola bude provedena po návratu do školy formou testů a zasláním vět viz výše.
 •  Pokud bude opatření trvat déle, pošlu další úkoly.

Q. A,B (pí.  Fuksová)- Direkt  neu

 • Procvičujte slovní zásobu lekce-vše
 • Poslechněte si str 11/4,zpracujte str.11/5
 • 21C Adrenalinsport str.12/6A, 13/6B,poslech str.13/7.Napište  o adrenalinovém sportu,rozsah 120slov a pošlete na holisova@gymkrom.cz do 20.3.2020
 • Opakujte lekci na test ,věty vztažné
 • Kontrola bude provedena po návratu do školy formou testů a zasláním viz výše.
 • Pokud bude opatření trvat déle, pošlu další úkoly.

7. A,B-Ausblick 2 –Kursbuch,Arbeitsbuch

 • Zpracujte slovní zásobu lekce 1-všechna slovíčka, při testu bude rozděleno do 3 částí i s použitím ve větách
 • Přečtěte si str.10/11,zpracujte str.11/d bez poslechu váš názor na téma Jugend x Erwachsene a pošlete na email holisova@gymkrom.cz do 20.3.2020 v rozsahu 120 slov
 • Přečtěte si a přeložte str.13
 •  Kontrola bude provedena po návratu do školy formou testů a zasláním viz výše
 • Pokud bude opatření trvat déle, pošlu další úkoly.

8. A,B-Ausblick 2 Arbeitsbuch,Kursbuch

 • Napište váš názor na téma Jugend x Erwachsene a pošlete na email holisova@gymkrom.cz do 20.3.2020 v rozsahu 120 slov
 • Zpracujte  str.18/19
 • Maturanti – zpracujte si otázky  Natur,Sport,Mode,Gastronomie zum Besprechen
 •  Kontrola bude provedena po návratu do školy formou testu a zasláním viz výše.
 • Pokud bude opatření trvat déle, pošlu další úkoly.

2A., 6. A(Kulíšek,Hejná)- Direkt 1 neu

 • Opakujte L.9 k testu-str106/107
 • Doplňte pracovní sešit str.207/16 ,209 celá
 • Vyprávění téma Wohnen,mein Zimmer,Wie komme ich bis zu…?
 • Zadávám slovní zásobu L.10A,B vše
 • Kulíšek –celá lekce 5,Hejná celá lekce 6
 • Kontrola bude provedena po návratu do školy formou testu ,zkoušením.

 Pokud bude opatření trvat déle, pošlu další úkoly