A.Trávníček

Sekunda

2. lekce, opakování slovní zasoby, tykání, vykání, oslovení, jméno po otci, pozdravy,učebnice str.23 - 27


Tercie 

7. lekce, slovíčka, úvodní texty, cvičení str. 95  -100


Kvarta 

4. lekce, slovní zásoba, texty, cvičení, str.69 - 74,


Kvinta 

5. lekce , slovní zásoba, texty, cvičení,str. 74 - 79,


Sexta  

6. lekce, slovní zásoba 4. lekce, texty, cvičení , str. 74 - 80,


Septima

Monolog, dialog : Já a sport, mluvnice a cvičení 3. lekce, str. 76 - 81,


Oktáva

Opakování gramatiky k dohodnutému testu a diktátu, dokončení 5.lekce str. 133- 144Konverzace - opakování maturitních témat


Kontrola  - písemné a ústní zkoušení od 1. hodiny frontálního vyučování.

D. Slavičínská

1.A        

Opakování probrané mluvnice 4. lekce – uč. . 61-62

Doplnění všech cvičení 4. lekce v PS  

Písemný úkol: zpracovat cv. na s. 64/5.4. 5.5. v učebnici, cv. 5.6.zpracovat do sešitu -- bude kontrolováno po návratu


2.A

Opakování 3. lekce, příprava na test 3. lekce

Doplnění všech cvičení 3. lekce v pracovním sešitě

Slovní zásoba 4. lekce a text 4. lekce, cvičení k textu – učebnice s. 69 – 72


3.A        

Opakování 4. lekce, příprava na test 4. lekce,

Doplnění všech cvičení 4. lekce v pracovním sešitě

Písemný úkol: Učebnice s. 95/1.5 – vytvořte charakteristiku osob na fotografiích (min. 4 věty ke každé fotografii - bude kontrolováno po návratu


K.A

Opakování slovní zásoby 4. lekce, včetně rozšířené slovní zásoby

Písemný úkol: s. 84 – vyjádření ceny – písemně zpracovat cv. 4.3. sestavte a přepište dialog + cv.4.4 –  vyjádření ceny předmětů na fotografii (5 vět) - bude kontrolováno po návratu

Doplnění všech cvičení 4. lekce v pracovním sešitě


7.A

Prostudovat jmenné (krátké) tvary přídavných jmen – učebnice s, 79 + mluvnický přehled v pracovním sešitě s.14 – cvičení, cvičení PS 29/9,30/10 + učebnice s. 79

Samostatné čtení uč. s .87

Písemný úkol: Zpracovat písemně cv. 3.5 a 3.6 na s. 88 - bude kontrolováno po návratu