Přijímací řízení 2024 - první kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje dle § 1, vyhlášky 422/2023 Sb., první kolo přijímacího řízení

a) Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Kritéria pro čtyřletý obor vzdělávání

Kritéria pro osmiletý obor vzdělávání

b) Počet přijímaných uchazečů - viz kritéria

c) Způsob a náhradní způsob hodnocení uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona - viz kritéria

d) Ředitel školy nestanovuje školní přijímací zkoušku. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledku  přijímacího řízení - viz kritéria

e) Doklad o potvrzení zdravotní způsobilosti škola od uchazečů nepožaduje

Přílohy: