M.Turková

1.A

Naučit se slovní zásobu lekce 5 (parties A –D + retenez), zkoušení po návratu do školy

6.A,B + 2.A

Napsat sloh.práci 150 slov – Présentez un week – end idéal de votre famille et de vos amis. (odevzdat do 25. 3. 2020)

Naučit se slovní zásobu L8

T. A,B

Udělat celou opakovací lekci (všechna cvičení v učebnici i pracovním sešitu, všechna slovíčka této lekce R2) – opakovací test po návratu do školy


J. Darebníková

Q.A,B

- naučit se slovní zásobu k Révision 3 a lekci 6

- naučit se nepravidelná slovesa k lekci 6 - viz gramatika dané lekce a příloha o nepravidelných slovesech v učebnici

Kontrola: písemné zkoušení po obnovení výuky

4.A

- zopakovat dle domluvy na poslední hodině tvar příčestí minulého a pomocné sloveso u všech probraných pravidelných i nepravidelných sloves

- zopakovat souslednost časů v indikativu str. 149 v učebnici

Kontrola: dvěma samostatnými testy po obnovení výuky

Pozn: studentku Morevovou nadto žádám o zaslání emailem min. 2 vypracovaných otázek ke kontrole.