S.A,B

Samostudium - Tlaková síla, tlak, smykové a valivé tření- učebnice fyziky-str.54 až 60-udělat zápis do sešitu a nastudovat -kontrola- prověrka


2.A,6.A,B

naučit se 4 otázky na zkoušení z elektrostatiky. 1.Úvod do elektrostatiky, Coulombův zákon. 2. Intenzita elektrického pole. 3.Napětí a potenciál elektrického pole. 4. Kapacita, kondenzátory, zapojení kondenzátorů, energie nabitého kondenzátoru.


Fyzikální seminář 4.A,8.A,B

naučit se maturitní okruhy číslo 17, 18, 20, 21. Počítat příklady na čočky. Maturanti navíc se naučí okruhy číslo 22, 23, 24.

L. Jelínková

K.A

učebnice – str. 84 – přečíst Řetězová reakce + zápis str. 85 – shrnutí

                  str. 86 -  Jaderný reaktor + zápis str. 87


P.A,B

Čas – učebnice str. 32 – 33 + pracovní list

Z.Hubáček

T.A,B

Změny skupenství

samostudium + výpis stručný v rozsahu max. 1 A4 do sešitu z učebnice str. 52 – 62

pod dohledem rodičů vyzkoušet  karamelizaci

vyzkoušet tuhnutí vody v mrazícím prostoru a tuhnutí sádla v chladničce – vyfotografovat rozdíly, vytisknout, vlepit do sešitu a rozdíly popsat

Q.A,B, 1.A

Samostudium a výpis z kapitol -  Mechanická práce, Kinetická energie, Potenciální energie

Zapsat řešené úlohy z daných kapitol – s pochopením

Vyřešit úlohy příslušné kapitolám

FS 3A7AB

Opakování učiva dle sešitu z 1. ročníku – Dynamika

doplnit dle učebnice Odmaturuj z fyziky str. 22 - 33