L. Dohnal

S.A - AJ

 • opakování U1 (jsme domluvení na test U1)
 • slovní zásoba U2 pracovní sešit str. 95, 96 (třeba společnými silami přeložit) - test jako vždy
 • U2 - str. 18 Think - písemně do sešitu
 • Str. 18 Communication survey - kontrola ústně ve třídě

T.B - AJ

K.B - AJ

 • Ústně: popis obrázku (podle posledních hodin ve škole), článek z časopisu
 • Student’s book str. 27 cv. 1 a 2 ústně, 3 a 4 do knihy (kontrola ve třídě)
 • Workbook strany 28, 29 - příprava na test po lekci

7.A - AJ

 • Workbook str. 63, 65 - vztažné věty obého typu opakování na test
 • Student’s book str. 64 - separable/inseparable phrasal verbs (pomůcka: https://www.grammarly.com/blog/phrasal-verbs/ )
 • Strany 70, 71 - strategie, doplnit, kontrola ve škole

8.A- AJ

 • Katalog požadavků k maturitě z cizího jazyka - všeobecná témata - příprava na maturitu část 1 - otázky na téma (budeme zkoušet)
 • Role-play k maturitě (přidán role-play z maturitního Bridge) - zkoušení probíhá
 • Student’s book str. 76, 78 - formal language (vhodné k maturitě), kontrola ve třídě

H.Horáčková

8.A, 4.A opakovat všechna témata ke statní maturitě a projít všechny ukázky didaktického testu v posledním čísle časopisu Bridge

2.A nastudovat slovní zásobu 8.lekce k testu po návratu do školy + připravit reprodukci článku z časopisu Bridge

Q.B doplnit cvičení v WB 1.lekce + reprodukce článku z Bridge, opakovat slovní zásobu a gramatiku 1.lekce

6.B připravit se na test na vztažné věty a slovní zásobu 6.lekce + článek z časopisu Bridge

Len Verwoerd

4.A, 8.A,B The maturita students need to write me a 200 word essay on their hobbies, or if they don't have a hobby, something they would like to try. Nothing about sport (they've already spoken about that in previous classes). They need to send me the essays by Tuesday at the latest.

3.A, 7.A,B The year below Maturita need to write me a 200 word essay where they tell me about the different types of media, and the benefits and negatives of each of them. Tell them to use the printed material I gave them.

V. Ryšavá


S. B

- SB s.107 celou stránku si přečíst a přeložit (ústně)a vypracovat cvičení 2,3 a 4

- WB s.36 celou stránku – přečíst si a přeložit text a vypracovat cvičení 2,3,4,5


T. A, B

- SB s.118

- SB s. 77 přečíst si článek a písemně ho přeložit na papír (nejlépe na počítači)


4. A - SB s.98 a 99 a WB s.88


6.B - zopakovat si veškeré učivo z naposledy probrané lekce a naučit se slovní zásobu z lekce následující


7.B - SB  s.93 přečíst si a přeložit si článek, najít si neznámá slovíčka a naučit se je (bude na to test)


AK 4.A,8.A,B  -  připravit se na test na další téma (bude test)