J.Pospíšil

Žáci tříd S. A, S. B, sexty B , 7. B a žáci zeměpisného semináře 3. ročníku najdou materiály a cvičení pro domácí přípravu na svých třídních e-mailových adresách, na které posíláme cvičení od začátku školního roku.

P. B krajinná sféra 2

 • Přečtětě si v učebnici str 12-15,zpracujte shrnutí str.15,nakreslete obrázek str.14  vznik kerného pohoří a zkuste nakreslit vrásu.
 • Napište do sešitu,co víte/zjistíte o Pompejích a zlomu San Andreas v Kalifornii
 • Dle osnovy na str.19 (fialový oddíl )udělejte zápis do sešitu –Vnější přírodní činitelé-pomohou vám str.16-19.Každému činiteli napište krátké vysvětlení
 • Zpracujte praktické cvičení str.18 a shrnutí str.19
 • Kontrola bude provedena po návratu do školy formou testu ,zkoušením.
 •  Pokud bude opatření trvat déle, pošlu další úkoly.

T. A- Evropa

 • Zpracujte státy JV Evropy jak jsme zvyklí (viz prezentace)
 • tz.povrch,podnebí,vodstvo,zemědělství,průmysl-firmy,výrobky,cestovní ruch, zajímavosti-Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, ostatní –Srbsko, Bosna, Makedonie, Černá Hora, Kosovo, Albánie-zákl. údaje, nebo něco významné
 • zjistěte informace o válce v Jugoslávii –wikipedie
 • Pracujte s atlasem ,pomoci vám může i učebnice str.42-45,odpovězte na otázky,vyhledejte v mapě
 • Kontrola bude provedena po návratu do školy formou testu ,zkoušením.
 •  Pokud bude opatření trvat déle, pošlu další úkoly.

M.Kříž

2. A

- samostudium – JZ Asie + Zakavkazsko

- studijní materiál – viz příloha

- ověření znalosti učiva proběhne formou testu či přezkoušení po návratu do školy

 Q. A,B

- samostudium: Fyzikální vlastnosti atmosféry + Celkový oběh vzduchu v atmosféře

- studijní materiál – viz příloha

- ověření znalosti učiva proběhne formou testu či přezkoušení po návratu do školy

A.Pergl

1.A - Litosféra:  a) Základní poznatky o litosféře   

                         b) Planetární členění zemské kůry

forma studia – samostudium se zápisem do sešitů


7.B - Regionální geografie: státy střední Evropy – Polsko a Německo, celková geografická charakteristika.

forma studia – samostudium se zápisem do sešitů


3.A, 7.A,B - zeměpisný seminář – a) složka FGS – atmosféra

                                                    b) obecné info o Zakavkazsku

                                                    c) monitoring koronaviru

forma studia – samostudium se zápisem do sešitů