Z. Hubáček

1.A

Kvadr. rce slovní úlohy: Janeček: strana 75 cvičení 2.5, 2.6, 2.7, 2.14 – 1 až 8

Vypracuj Pracovní list M 1A_1

Fotografie zápisu zmenši na velikost max 0,5 MB například v Irfanview a odevzdej prostřednictvím MS Teams, záložka zadání.

A. Pechancová

7.A,B Tělesa: zopakovat a zapsat do školních sešitů vzorce pro objem a povrch válce, nastudovat text v učebnici str. 70 až 74. Přepsat vyřešené příklady ze str. 71, 74 do školního sešitu. Vypočítat příklady v pracovním sešitě str. 90, 91. Text z učebnice je v příloze.