M. Sedlák

6.A, 2.A

1) Do sešitu vypsat hmyz s proměnou nedokonalou, bezkřídlí a křídlatí - jepice.

Bude zkontrolováno příští týden ve videomeetingu.

2) Pořídit při vycházce do přírody 5 fotografií zástupců hmyzu (zapněte si GPS lokátor a na fotce bude místo, kde byla fotka pořízena a přidáte popisek s českým názvoslovím, rodové a druhové jméno)

Postupně, každý týden si každý z Vás bude vytvářet vlastní atlas hmyzu, který bude součástí Vašeho hodnocení z biologie

7.A

Přeložit a znát český význam zkratky SARS - CoV 1 a 2 a vysvětlit rozdíly mezi nimi, v klinických příznacích.

Vysvětlit pojem pneumonie.

Někdo z Vás bude v průběhu videomeetingu, který budeme mít příští týden, vysvětlovat spolužákům. Tato odpověď bude hodnocena.