A. Trávníček

S.A,B    - opakovat všechny básničky,

            - Dú - jednu básničku zapsat do sešitu, ofotografovat a poslat na můj školní e-mail,
T.A,B    - Dú napsat 7 vět se slovesy v různých  osobách

Слушать, играть / dvě vazby /, знать, читать, жить, идти, оfotografovat a poslat na můj školní  e-mail

K.A,B    - Dú 5 vět s podst.jm. v 1. a 2. pádě mm.č.

завод, машина,словарь, водитель, магазин

Q.A,B, 6.A,B, 7.A,B      - opakovat studijní materiál od 20. 3. 2020,

- texty, poslech na yandex.ru,

8.A,B    - čekám na telefon