I. Procházková

P.A,B

Sparta a Athény (pročíst s. 92 - 95, vypracovat úkoly v pracovním sešitu; zápis zašlu na třídní email)

          Opakování starověkého Řecka s. 80 - 91 (pracovní list k vypracování zašlu v pondělí na tř. email)

S.A,B - T.B - K.A,B Krčál

všechny úkoly ve složce Studium - předměty - studijní materiály (tak jak jsme zvyklí)

3.A Krčál

všechny úkoly ve složce Studium - předměty - studijní materiály (tak jak už jsme zvyklí)

E. Petřík - termín pro splnění úkolů je neděle 26.4.

7. A,B - zhlédnout videa na https://www.youtube.com/watch?v=kBzWNxfj-bE 
DS 3A7AB - vypracovat PPT aspoň v rozsahu 7 stran na téma Historie Mezinárodního červeného kříže a Českého (československého) č. kříže nebo Historie hasičstva (časový rozsah není upřesněn - např. průřez od antiky, případně dějiny českého hasičstva, spec. hasičské jednotky např. na letištích atd.)