Z. Hubáček

T.A, T.B

Pracovní list F TA,TB do 24.4.

Q.A, Q.B, 1.A

Sbírka str. 38 úlohy 174 až 183

Fotografie zápisu zmenši na velikost max 0,5 MB například v Irfanview a odevzdej prostřednictvím MS Teams, záložka zadání.

FS 3A7AB

Sbírka str. 336 úlohy 165 až 172

Fotografie zápisu zmenši na velikost max 0,5 MB například v Irfanview a odevzdej prostřednictvím MS Teams, záložka zadání.

O. Kozmík

6.A,B, 2.A

Nastudovat a zapsat teorii z učebnice Elektřina a magnetismus článek 3.5, Zatěžovací charakteristika zdroje, Ohmův zákon pro uzavřený obvod. str. 79 - 82

Vypočítat do sešitu úlohy ze str. 82 číslo 2,3.

Na internetu doplnit toto učivo z adresy: fyzika.jreichl.com Elektrický proud v kovech, čl.  3.3.6. Zatěžovací charakteristika zdroje, Ohmův zákon pro uzavřený obvod.

T. Mikulenka

3.A, 7.A,B

Opakování tematického celku „Elektromagnetické kmity a vlnění“ (včetně RTG záření).

Zkontrolovat si funkčnost přihlašování do MS Teams.

Nový úkol: projít si pracovní list č. 1 z optiky (příloha PL-O-01.pdf“), provést ověření vztahu (rychlost světla), vypočítat úlohy. Odevzdat v MS Teams.

K.B

Výpočet úloh na radioaktivitu – každý žák se přihlásí do MS Teams (stejně jako do školní sítě). V sekci „Výukové materiály“ nejdete zadání úloh – dokument PDF (radioaktivita-úlohy.pdf). Postup odevzdání najdete v sekci „Zadání“ včetně termínu odevzdání.