A. Ševelová
Výuka "přemístěna" na https://vyuka.gymkrom.cz/  
Zapište se do svého kurzu. Heslo ke kurzu je vždy Váš ročník (např. sekunda A zadá sekunda. atd...)

S.A,B - on line test- test bude spuštěn od pondělí do středy

T.A - Téma- Sám sobě lékařem, uč. Str. 91- zápis viz. Moodle

K.A,B - on line test- test bude spuštěn od pondělí do středy

Q.A,B - pokračujeme v tématu „Sociální stratifikace“

6.A,B - pokračujeme v tématu „Občanské právo“

7.A - pokračujeme v tématu „Úvod do religionistiky“

A. Pechancová

P.B - OV V hlubinách dávných časů: učebnice OV str. 58, 59 - časovou osu překreslit a doplnit k letopočtům událost, vypracovaný úkol poslat vyučující 

1.A - SV Sociální kontrola, typologie společností – Učebnice Odmaturuj ze SV str. 143, 144, 145

udělat zápis do sešitu a naučit se  

7.B - SV Religionistika: nastudovat a udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 277, napsat referát na téma judaismus v rozsahu jedné strany A4 . Vypracovaný úkol poslat vyučující. 

4.A - SV Česká filozofie: nastudovat a udělat zápis do sešitů z učebnice Odmaturuj ze SV str.218,219,220 

3.A, 7.A,B - SVS Religionistika: pokračovat ve studiu a rozšiřovat znalosti k tématu - Hlavní světová náboženství, napsat referát na téma křesťanství v rozsahu jedné strany A4 a dále zjistit alespoň dva výklady výrazu Longinovo kopí (popsat na půl stany A4). Oba úkoly poslat vyučující v jedné zprávě.

 4.A, 8.A,B – SVS Intenzivně opakovat maturitní otázky. v rozsahu jedné strany A4 napsat referát o J. A. Komenském a T. G. Masarykovi. Vyberte jen to nejdůležitější, soustřeďte se na oblast filozofickou. Tento referát (tedy jedna str. A4) pošlete vyučující do středy 22. 4., abych mohla uzavírat klasifikaci.