M.Turková

8. B       zopakovat světovou meziválečnou literaturu, opakování lit. žánrů dle požadavků MZ 

opakování pravopisu velkých písmen, opakování skladby

7. A,B    vypsat a naučit se představitele imaginativního proudu lit.(Vl.Vančura), přečíst ukázky v prac. sešitě + zodpovědět úkoly pod nimi

napsat sloh.práci (zaslat do 26.3.2020)

LS 4A8AB Krčál

- číst - číst - číst - číst - číst (takovou šanci jen tak nedostanete)

- ale abyste se moc nenudili - projděte si zpětně zadání písemných prací a zopakujte si teorii slohových útvarů (struktura, stylistické požadavky, jazykové požadavky, formálnost, objektivita/subjektivita,….

- a znovu ČÍST - ČÍST - ČÍST - ČÍST - ČÍST (cokoliv, ale hlavně maturitní četbu)

I. Procházková

LS 4A8AB

Průběžná četba titulů k maturitě 

Opakování literárních směrů a literatury na přelomu 19. a 20. st.

Příprava neuměleckého textu - publicistický (zašlu na třídní e-mail)

Q.A, 1.A

Literatura - pročíst s. 57 a 60 - 61 (zápis pošlu na třídní e-mail), pracovní sešit s. 60 cv. 1 a 2 + s.61 cvičení 1, 2, 3

Mluvnice - čárka ve větě jednoduché a souvětí, pracovní list zašlu na třídní e-mail

8.A

Průběžné opakování a doplňování maturitní četby

Nastudovat (samostatný zápis) život a dílo B. Hrabala a A. Lustiga

Příprava k maturitě - samostatně 2 didaktické testy (procvičit a poslat do 27. 3. bodový zisk vyučující na e-mail), buď z učebnice MATURITA 2019/2020 nebo z internetu (předchozí ročníky)

Mluvnice - psaní čárky ve VJ a souvětí (učebnice s. 172) - pracovní list zašlu na tř. e-mail