D. Mráz

Q. A, Q. B, 1. A

Sledujte videa celosvětově užívané a velmi populární KHAN ACADEMY

předmět: Informatika

téma: Jak fungují počítače

1. díl Úvod do fungování počítačů: https://cs.khanacademy.org/computing/computer-science/how-computers-work2/v/khan-academy-and-codeorg-introducing-how-computers-work

2. díl Co dělá počítač počítačem: https://cs.khanacademy.org/computing/computer-science/how-computers-work2/v/khan-academy-and-codeorg-what-makes-a-computer-a-computer

Úkol: zastavte 2. díl v čase 3:45, porovnejte zobrazenou animaci s architekturou Von Neumana v anglické verzi Wikipedie: https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_architecture

Odpovězte na otázky: 

1. otázka: Kdo vystupuje v 1. dílu. Napište nějakou informaci, co o této osobě víte.

2. otázka: Ve 2. díle se hovoří o 4 základních operacích počítače s informacemi, napiš je česky i anglicky.

3. otázka: Napište česky i anglicky názvy bloků (částí) Von Neumanovy architektury počítače.

Odpovědi na otázky zašlete do 27. 3. do 14 hod. na můj e-mail.


T. A, T. B

Sledujte video Základy grafů v Excelu: https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE

Úkol: Tabulku minulého úkolu SběrGrafyPříjmení s grafy plošnými si otevřete a uložte jako pod nový název SběrGrafyProstorovéPříjmení

Potom změňte všechny tři grafy na prostorové a dokument uložte na svůj flash disk.

Termín splnění úkolu: 27. 3. 2020


P. A, P. B

Vytvořte ve Wordu na stránku A4 na šířku čtyři pozvánky na akci, na kterou jste vytvořili v minulém úkolu plakátek. Každá pozvánka bude vypadat naprosto stejně jako plakátek, bude však mít vše dvakrát menší – velikost písma i velikost obrázku (loga). Jednu pozvánku vytvořte nejprve v levém horním rohu a potom ji kopírujte, jako jsme již dělali ve škole u jiného letáčku i u pozvánky na narozeniny.

Jen nezapomeňte nejprve na správné nastavení stránky: 

Rozložení stránky/Okraje/Vlastní okraje: nahoře 1 cm, dole 1 cm, vlevo 1 cm, vpravo 1 cm

Rozložení stránky/Orientace/Na šířku

Rozložení stránky/Velikost/A4

Rozložení stránky/Sloupce/Další sloupce/Počet sloupců: 2/Mezery: 2 cm/Čára mezi 

Styly: Bez mezer

Dokument uložte jako PozvánaAkcePříjmení na svůj flash disk.

Termín splnění úkolu: 27. 3. 2020

T. Mikulenka

1.A, Q.A,B

Opakování: všechny 3 prezentace o počítačovém zpracování textu (1. Základy zpracování textu, 2. Typografické jednotky, 3. - Základní typografická pravidla) dostupné ke stažení na projektovém webu GKM, viz tento link:

http://archiv.gymkrom.cz/web/ict/material.html

nové - cvičení: opravte typografické chyby v přiloženém textovém dokumentu (OpenOffice Writer) s názvem „oprava chyb Návod+dinosauři.odt“)

Prg 3.A, 7.A,B

nové učivo => práce v DTP

  1. Stáhnout, projít a nastudovat prezentaci „DTP v systému LaTeX“. Je ke stažení na webu školy => link: http://archiv.gymkrom.cz/web/ict/material.html  (je to předposlední PDF ke stažení)
  2. Každý žák si založí účet (verze zdarma) na stránkách https://www.overleaf.com/  Registraci dělejte postupně podle návodu zaslaného na emailové adresy (mail bude poslán průběžně)

IS 4.A, 8.A,B

Průběžné zpracování maturitních programovacích úloh (viz minulý týden, viz příloha v pdf „ivt-matur-úlohy.pdf“