D. Slavičínská

1.A         Opakování 4. lekce příprava na závěrečný test

                shrnutí konverzačních výrazů, které jste si doposud osvojili – viz. shrnutí na s. 65 v učebnici

Písemný úkol: napsat slovní zásobu 5. lekce do slovníku

2.A         Opakování 3. lekce, příprava na test 3. lekce

Slovní zásoba 4. lekce – téma V obchodě

Časování sloves na s. 77

                Písemný úkol: vytvořit do slovníčků vlastní seznamy rozšířené slovní zásoby na téma Ovoce, Zelenina, Oblečení.   Zdroj – učebnice s. 74 – 75 + slovník česko–ruský. Bude kontrolováno po návratu

3.A         Opakování 4. lekce, příprava na test 4. lekce

 Učebnice s. 98 – 99 text pro samostatné čtení + úkoly s. 99-100

                Písemný úkol: Мой друг, моя подруга – rozsah práce 20 vět (plní i ti, kteří byli zkoušeni) napište rukou, zašlete kopii na adresu slavicinska@gymkrom cz

K.A         Opakování probrané mluvnice a slovní zásoby 4. lekce

1.-2. pád množného čísla podstatných jmen s.80

                Písemný úkol: doplnit cvičení v učebnici na s. 78-80 bude kontrolováno po návratu

7.A         Práce s textem s. 87 + cvičení s. 89

                Písemný úkol: odpovězte písemně na otázky cv. 3.6/s.88 a zpracujte úkol 3.8./s.89

oba úkoly napište rukou, zašlete kopii na adresu slavicinska@gymkrom cz

 

A. Trávníček

S.A,B

- nácvik techniky čtení, úvodní rozhovory,

- číslovky 1 - 10, výslovnost, pravopis,
- rozhovory a cvičení str. 28-32,
T.A,B

- dopis kamarádovi o svém volném čase, využití slovní zásoby,
K.A,B
- opakování slovní zásoby 4. lekce, její rozšíření o materiál na str. 75,
Q.A,B
- skloňování přídavných jmen str.80,
- vazby slovesa ЖДАТЬ odlišné od češtiny, str. 81,
- písemně cv. 2.5 в str. 81,
6.A,B
- opakování slovní zásoby 4.lekce,
- písemně cv. 2.3,2.4,2.5. - str. 82 - 83,
7.A,B

- opakování gramatiky 3. lekce,
- nácvik jmenných tvarů adjektiv v ruštině, str.79,
8.A,B
 - Pracovní sešit  - dokončení zbývajících cvičení  5. lekce,
Konverzace RJ
- opakování maturitních témat,
- struktura dopisu, zprávy, omluvy, vzkazů,
- pravopisná pravidla ruštiny,

Kontrola : od první hodiny po návratu do školy