M.Foltýn

Žáci prohlubují vědomosti vycházející ze zadaných témat. Individuálně si rozšiřují znalosti čerpáním informací z internetu a dotvářejí si textové složky. Upevňují si praktickou výtvarnou dovednost užitím dostupných výtvarných technik - kresba (tužkou, fixami, pastelkami, tuží), malba (akvarel, tempera), polytechnická činnost (užití různorodých materiálů, papíru - stříhaní a lepení, kombinace fotografií a kresby). 

Témata z oblasti aktuálního dění, dále jaro, příroda rostliny, zvířata, ptáci, hmyz, slunce (teplé barvy)

Rozsah činnosti individuální, prezentace dle možností (zasílání internetem, archivování pro pozdější předvedení prací).