I. Procházková

LS 4A8AB

Opakování meziválečné světové literatury
Příprava neuměleckého textu – administrativní – rozbor textu zašlu na třídní e-mail
Průběžně doplnění četby k maturitě

I. Procházková

Q.A, 1.A
Staročeská literatura – pročíst str. 61 – 63 v učebnici (zápis pošlu na tř. e-mail)
Pracovní sešit – pročíst a splnit úkoly 60/1, 2; 61/1, 2; 62/1 – doplnění zkontrolujeme, až přijdete do školy
Mluvnice – zašlu pracovní list na tř. e-mail (úkoly ze skladby i pravopisu pro klasifikaci)

8.A

Průběžné opakování k maturitě

Nastudovat život a dílo J. Škvoreckého a Z. Salivarové
Mluvnice – psaní S/Z + opakování stavby věty jednoduché – pracovní list zašlu (vyplněný dodat do 3. 4.)

E. Petřík

4.A

zpracovat v PPT vývoj divadla od antiky po 19. století v PPT, rozsah 10 - 20 slidů, poslat do 5. dubna