T. Mikulenka

1.A, Q.A,B

  1. Vyhodnocení opravy chyb ze samostatného cvičení z minulého týdne: v PDF souboru (chyby_test_ukázka.pdf) si zkontrolujte typografické chyby ve svém dokumentu „oprava chyb Návod+dinosauři.odt“)
  2. Samostatná práce – zpracování textového dokumentu (viz zadání v dalším dokumentu => „Zadání práce Q+1A.pdf“) Z tohoto zadání proveďte jeho první část = výběr vhodného tématu z internetu, před dalším zpracováním si poznamenejte adresu zdroje.

Programování 3A7AB

nové učivo => práce v DTP

Z přiložených PDF skript „LaTeX v 73 minutách“ nastudovat 1. kapitolu.

IS 8.A,B

Pokračující zpracování maturitních úloh (viz minulý týden). Nematuranti => dokončení prací k uzavření klasifikace (týká se těch, kteří ještě nemají splněno).