D. Slavičínská

1.A         Rozšíření slovní zásoby s. 68 – vyhledejte názvy povolání, která se týkají členů vaší rodiny

časování sloves работать, учиться s.74

Písemný úkol:   pracovní sešit s.44/6, 45/7,8

2.A         Minulý čas - uč s.78, doplnit slovesné tvary

                Text 4. lekce + cvičení k textu

Písemný úkol: uč.s-71/1.1. Přiřad´te k 6 obrázkům odpovídající část textu, úkol napište rukou a zašlete kopii na adresu slavicinska@gymkrom.cz Termín do 3.4.

3.A         Zapsat a naučit se slovní zásobu 5. lekce uč. s. 104-106

                ti, kteří ještě nezaslali úkol z minulého týdne, tak učiní nejpozději do 30.3. !

  K.A       Dokončení 4. lekce, zopakování slovní zásoby a mluvnice

                Text pro samostatné čtení uč. 85-86 + cvičení s.86

                Písemný úkol: doplnit cvičení v pracovním sešitě 4. lekce

7.A         Jmenné tvary přídavných jmen uč/79 , doplnit cvičení 3.12/b

Práce s textem uč.85 – 86 – legendy ruského sportu, přečíst text a vypsat základní informace o uvedených sportovcích

                ti, kteří ještě nezaslali úkol z minulého týdne, tak učiní nejpozději do 30.3. !

A. Trávníček

Zdravím všechny a připomínám známé pojmy jako jsou například yandex.ru, Ералаш, kde si můžete vybrat podle zájmu vhodné téma a poslechněte rodilé mluvčí. Domácí písemné úkoly posílejte na můj školní e-mailem, Messenger, Facebook, WhatsApp. Děkuji. Držte se.
Těším se na setkání v naší nejhezčí třídě. TA
Sekundy - kvarty:
-opakovaní a upevňování učiva  posledních  dvou týdnů,
Kvinty: - dú  cv.2.3 str.80 vepsat do učebnice, fotografovat, poslat,

- 4.l. - opakovat slovní zásobu,

- časování slovesa понимать  se 4.p.,

- datum v dopise,

- cv. str. 82 -84,

Sexty:   - 4. lekce, cv. str. 84 - 85,

- písemně cv.2.7 б, str 84, 2.9 б, str. 85,
Septimy:          - opakování jmenných tvarů,

- dú  str. 80 zvolit jedno cvičení  buď 1.1a, nebo 1.1.б, písemně deset vět

Oktávy:            - telefonický rozhovor s učitelem na zvolené téma v ruštině, WhatsApp, Messenger, Skype, kdykoliv

A. Trávníček

Poslech pro studenty vyššího gymnázia.
Zájemci odešlou řešení Mgr. Trávníčkovi.

https://www.facebook.com/100002469547769/posts/2869725106453113/?sfnsn=mo