M. Foltýn

P.A,B – nakreslit barevného fantastického brouka, kterého jsem právě objevil(a). Do obrázku napsat vymyšlený název brouka a jeho neobvyklé vlastnosti. Technika – hlavní linie nakreslit tuží nebo fixem, vnitřní plochy vybarvit dle možností (anilinkami, fixy, pastelkami, naředěnými temperami…)

S.A,B - nakreslit barevného fantastického brouka, kterého jsem právě objevil(a). Do obrázku napsat vymyšlený název brouka a jeho neobvyklé  vlastnosti. Technika – hlavní linie nakreslit tuží nebo fixem, vnitřní plochy vybarvit dle možností (anilinkami, fixy, pastelkami, naředěnými temperami…)

 T.A,B - Vytvořit hrací plochu pro deskovou hru, kterou si každý dle svých možností, představivosti a fantazie vymyslí. Formát libovolný, technika provedení na vlastní úvaze. (příklad – deska pro hru – „člověče nezlob se“)

 K.A,B – Perspektivní zobrazení – sestavit zátiší z předmětů, které splňují požadavek na základní geometrické tvary – (krychle, kvádr, válec, jehlan). Všimnout si a zaznamenat  prostorové uspořádání linií kreslených předmětů. (Technika – tužka) provést stínování.

 Q.A -  Vytvořit barevnou koláž – Informace pro techniku koláže na internetu (Jiří Kolář, Karel Teige, Miroslav Horníček) (použít fotografie z časopisu, novin)

 1.A , 6.A,B – pokus o portrét  - možnosti – dle fotografie, dle modelu (busta), vlastní autoportrét, portrét člena rodiny (technika libovolná)