A. Ševelová

Q.A,B

  • Pokračujeme v tématu- Úvod do sociologie

6.A,B

  • Pokračujeme v tématu- Občanské právo

7.A

  • Pokračujeme v tématu- Mezinárodní organizace

A. Pechancová

P. B - OV V hlubinách dávných časů: nastudovat a udělat zápis z učebnice str. 56 až 57, kontrola sešitů po nástupu do školy, znalostí testem ve škole

1. A - SV Komunikace a socializace: nastudovat a udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 138-141, pověřený zástupce třídy - Martin, pošle vypracovaných 100 otázek z psychologie na adresu pechancova@gymkrom.cz. ke kontrole do konce tohoto týdne, kontrola sešitů po nástupu do školy, znalostí testem ve škole

7. B - SV Religionistika, křesťanství: nastudovat a udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 270,271, pověřený zástupce třídy - Pavel, pošle vypracovaných 100 otázek z ekonomie na adresu pechancova@gymkrom.cz. ke kontrole do konce tohoto týdne, kontrola sešitů po nástupu do školy, znalostí testem ve škole

4. A - SV nastudovat a udělat zápis k učivu německý idealismus, uč. Odmaturuj ze SV str. 208, 209,soustředit se na I. Kanta , kontrola sešitů po nástupu do školy, znalostí testem ve škole

3.A, 7. A,B - SVS Religionistika: pokračovat ve studiu a rozšiřovat znalosti k tématu - Hlavní světová náboženství, udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 268 až 275,k rozšíření učiva použít informace i z internetu, kontrola sešitů po nástupu do školy, znalostí testem ve škole