EU-week-end

Ve dnech 7.–9. listopadu jsem se svým spolužákem Luborem Šimůnkem absolvoval akci zvanou EU-week-end v Olomouci. Jedná se o akci, která je pořádána v rámci vzdělávání mládeže a jejího zapojení do dění EU. Měli jsme možnost poznat spoustu nových lidí, kteří se taktéž zajímají o aktuální změny ve světě.

Připravený jsme měli skvělý program. Byli jsme ubytováni v domově mládeže, celá akce ale probíhala v moderním mrakodrapu BEA. V sobotu jsme absolvovali celou řadu zajímavých přednášek s lidmi z politiky, ale také z univerzit. Odpoledne se konalo modelové zasedání Rady EU, ve které každý z přítomných (26 lidí) zastupoval zvolenou zemi EU. Jednalo se o rozšíření sankcí vůči Ruské federaci, což je momentálně hodně diskutované téma. Postupovali jsme dle standardních pravidel Rady EU. V sobotu jsme ale nedospěli k žádnému výsledku, a tak řešení tohoto problému připadlo na neděli. V tento den jsme už našli několik kompromisů a došli k jednoznačnému závěru a schválili rozšíření sankcí. 

Akci bych zhodnotil jako velmi zdařilou. Jídlo a pití bylo zajištěno, obědy a večeře byly na velmi dobré úrovni. Jako účastník jsem si mohl vyzkoušet zasedání Rady EU a odnést si mnoho nových zkušeností. Pokud byste měli zájem o tuto či podobnou akci, stačí sledovat webové stránky www.eutis.cz a poslat přihlášku.

Vojtěch Trdlica, kvinta B, 27.11.2014

Exkurze do sídla OSN ve Vídni

Žáci Gymnázia Kroměříž navštívili Vídeň a místní sídlo OSN

Dne 20. 11. 2014 se žáci Gymnázia Kroměříž zúčastnili exkurze do sídla OSN ve Vídni, kterou organizovala předmětová komise společenských věd naší školy. Při prohlídce nám bylo objasněno, kterými tématy se zabývají organizace OSN se sídlem v hlavním městě Rakouska na svých konferencích. Jedná se především o jadernou bezpečnost a mírové využití vesmírného prostoru. Byli jsme překvapeni, jak náročná je práce tlumočníků, která je pro mezinárodní jednání nezbytná. Sídlo OSN je jako stát ve státě a my jsme byli přímými pozorovateli místního dění. Jde o rozsáhlý komplex budov s vlastními obchody, mateřskou školkou, jídelnou i policií, která prověřuje vše a každého, kdo sem vstoupí.


Být ve Vídni a vynechat prohlídku i dalších částí města by byla velká chyba. Náš zájezd jsme zahájili u známého Hundertwasserova domu a po návštěvě OSN jsme obdivovali stavby v samotném centru Vídně, kde probíhaly tradiční vánoční trhy. Odjížděli jsme z Radničního náměstí plného vánoční atmosféry a kromě vzpomínek na krásné město jsme si odnesli i novou inspiraci. V sídle OSN nás totiž provázely dvě slovenské studentky, které jsou ve Vídni na stáži, což jim umožnily jejich výborné jazykové znalosti.

Jan Pospíšil, kvinta B

Pracovní listy