Gymnázium Kroměříž zpracovalo v rámci šablony III/2 OP VK Peníze středním školám DUMy pro:

Tematická oblast: Česká a světová literatura 20. století

Ročník: oktáva, 4. ročník

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne obrtelova@gymkrom.cz.

Tematická oblast: Český národní jazyk

Ročník: sekunda

Tematická oblast: Slovní zásoba a význam slov

Ročník: kvarta

DUMy pro ostatní pracovníky středních škol v ČR poskytne buzasova@gymkrom.cz.

Výuka českého jazyka probíhá ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia. V jeho rámci se studenti podrobně seznamují s učivem gramatiky, slohu a literatury.

Hodiny českého jazyka vedou žáky nejen k hlubším poznatkům v oblasti lingvistiky, ale zejména k praktickému a dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka. Studenti jsou vedeni ke zvládnutí správné formulace myšlenek nejrozmanitějších slohových útvarů mluveného i psaného projevu. V literatuře je cílem poznávání dějin písemnictví, od nejstarších dob až po současnost, důraz je kladen zejména na žákovu schopnost porozumět textu a jeho osobitou interpretaci.

Český jazyk je povinný maturitní předmět pro všechny žáky, jeden z nejnáročnějších vůbec. Pro zájemce o studium humanitních oborů bývá v nabídce volitelných předmětů také literární seminář, volný čas mohou žáci věnovat i práci v recitačním či dramatickém kroužku.


Gymnázium Kroměříž a projekt MF DNES

Gymnázium Kroměříž se zúčastnilo již tradičního projektu - Studenti čtou a píší noviny deníku MF DNES. Studenti druhých ročníků pracovali s novinami nejen v hodinách českého jazyka, ale i při výuce jiných předmětů, ve kterých mohli využít práci s tiskem.  Cílem projektu bylo seznámit studenty nejen s vývojem a moderními prvky žurnalistiky, ale také podnítit jejich zájem o současné společenské dění. Po dobu dvou měsíců byla každé dva týdny vyhlašována nová témata, nad kterými se studenti zamýšleli a napsali k nim svůj názor pomocí nejrůznějších žurnalistických útvarů. Do celého projektu bylo zapojeno 835 tříd z 418 českých škol. Z tisíců příspěvků vybírala MF DNES ty nejvíce zajímavé, originální a přínosné. Čtyřem našim studentům se podařilo prosadit v obrovské konkurenci. Za jejich práci jim děkuji a přeji hodně štěstí ve druhém jarním kole.

Bc. Jarmila Obrtelová

Pracovní listy

Pracovní materiály pro sekundu