Gymnázium Kroměříž zpracovalo v rámci šablony III/2 OP VK Peníze středním školám DUMy pro:

Tematická oblast: Mechanika

Ročník: kvinta, sexta, 1. ročník, 2. ročník

Tematická oblast: Optika

Ročník: sexta, 2. ročník

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne Mikulenka(zavináč)gymkrom.cz.

Tematická oblast: Molekulová fyzika

Ročník: sexta, 2. ročník

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne kozmik@gymkrom.cz

Fyzikální soutěž žáků osmých tříd

Fyzikální přednáška pro studenty maturitních ročníků

V pondělí 2. února 2009 proběhla v posluchárně fyziky našeho gymnázia v rámci přírodovědného projektového dne přednáška doc. RNDr. Petra Ponížila, PhD. z Fakulty technologické UTB ve Zlíně na téma „Svět očima mravence“. Přednáška byla věnována studentům septim a 3. ročníku gymnázia a zjednodušená forma také studentům mladším. Byly v ní zajímavým způsobem vysvětleny fyzikální souvislosti některých jevů z říše hmyzu, které nám někdy připadají paradoxní. 
V této zdařilé přednášce si mohli studenti gymnázia všimnout některých aspektů vysokoškolských metod zkoumání fyzikálních jevů a následně měli také příležitost získat více informací o dalším studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Otázky k souhrnnému opakování

Odkaz na otázky k opakování učiva fyziky za minulý školní rok (z 1.roč./kvinty, 2.roč./sexty, 3.roč./septimy).

Pokusy na optické lavici

Tento odkaz zpřístupňuje učební pomůcku do fyziky pro studenty 4. ročníku a oktáv (zrcadla, čočky).

Malý kurz optiky

obsahuje vybrané kapitoly ze středoškolské optiky, zadání úloh a jejich řešení nebo aspoň výsledky.

Fyzikální olympiáda

Zveme všechny studenty vyššího gymnázia k účasti na domácím kole Fyzikální olympiády. Kategorie: A=4.roč.+oktávy, B=3.roč.+septimy, C=2.roč.+sexty, D=1.roč.+kvinty. 
Zadání úloh ve formátu PDF nebo PS jsou na oficiálních stránkách Fyzikální olympiády, včetně odkazu na studijní materiály.

Pracovní listy