Gymnázium Kroměříž zpracovalo v rámci šablony III/2 OP VK Peníze středním školám DUMy pro:

Tematická oblast: Moderní doba I., Moderní doba II.

Ročník: septima, 3. ročník

Tematická oblast: Světová a národní dějiny

Ročník: oktáva, 4. ročník

DUMy pro ostatní pracovníky středních škol v ČR poskytne petrik@gymkrom.cz.

Úspěch v okresním kole dějepisné olympiády

Výborného umístění dosáhli reprezentanti naší školy v okresním kole dějepisné olympiády, které se 26.1.2010 již tradičně konalo v Muzeu Kroměřížska. Celkem se našim studentům podařilo získat 3 ze 6 postupových míst.

Suverénním vítězem se stal Jakub Kvapilík z tercie B s 93 body ze 100, na  5. a 6. místě se umístili Vojta Zavadil a Jakub Videman z kvarty A. Do první desítky se vešel i čtvrtý soutěžící Jan Vybíral z tercie B.

O kvalitě a vysoké připravenosti našich soutěžících svědčí i bodový výsledek náhradníka Jakuba Merce, který by obsadil 4. místo.

Všem našim účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci Gymnázia Kroměříž a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které proběhne 7. dubna taktéž v Muzeu Kroměřížska.

Evžen Petřík

Gymnazisté a jejich hrdinové

Kdo je to hrdina? Pro někoho Silvester Stallone v roli Rockyho či Ramba, pro jiného vítěz Superstar. Ve skutečnosti je to ale osoba, která vykoná něco mimořádného pro jiné. A tyto skutečné hrdiny mohli poznat žáci Gymnázia Kroměříž i hosté z Arcibiskupského gymnázia díky Československé obci legionářské. Ta totiž ve čtvrtek 10. 12. 2009 zorganizovala a financovala exkurzi, jejímž cílem byl památník 2. světové války v Hrabyni.

Moderně pojatá, byť ještě nedokončená expozice seznámila žáky s nejdůležitějšími okamžiky konfliktu s důrazem na československé dějiny.

Poté na žáky čekala beseda se zmíněnými hrdiny. Byli jimi plukovnice Marie Lastovecká – Ljalková, která jako jedna z mála žen bojovala coby ostřelovačka, a brigádní generál Mikuláš Končický, jenž se jako velitel tanku přímo podílel na osvobozování Ostravska.  Pozorní návštěvníci si  mohli všimnout i jeho bojové uniformy, která byla vystavena v expozici.

Pro účastníky exkurze byla beseda silným zážitkem, neboť málokdo tušil, kolik vitality se skrývá  v devadesátiletých veteránech navíc poznamenaných válečnými zraněními.

Kdo si chce poslechnout, jak se paní Lastovecká – Ljalková stala snajperkou, může se podívat na video

Tematika antisemitismu a holocaustu na Gymnáziu Kroměříž

Předmětová komise dějepisu na Gymnáziu Kroměříž pokračuje v zařazování nových metod do výuky. Tentokrát jsme využili nabídky křesťanské charitativní a vzdělávací organizace ICEJ Praha, jejíž lektorkou je i paní Jindřiška Hrdá. Celý projekt je akreditován u MŠMT a je dotovaný z fondů Evropské unie.

V konkrétních ročnících jsme se zaměřili ve dnech 18.-20.11.2009 na následující témata:

- Zažité předsudky ve společnosti, neznalost dějin, kultury a náboženství odlišného etnika

- Doba osvícenství, reformy za Josefa II., emancipace Židů v 18.,19., a počátku 20.století

- Nástup Hitlera k moci

- Stát Izrael a popírání holocaustu

Lektorka vhodně zvolila metodické postupy se zaměřením na danou věkovou kategorii adresátů. Hojně využívala dokumentů, dobových fotografií, map, svědectví pamětníků, videozáznamy, časové přímky aj. Jako zpětná vazba se osvědčily tvůrčí dílny.

Děkujeme paní lektorce a  přejeme další úspěchy v její výchovné a vzdělávací práci s mládeží.

                                                                                                                             PK dějepisu na Gymnáziu Kroměříž

Exkurze do historie – výstava Republika

„Cože? Vstávat v sobotu v půl čtvrté?“ vytřeštil jsem nevěřícně oči na kolegu Trávníčka poté, co mi oznámil, že se koncem listopadu chystá do Prahy. Bylo mi jasné, že v tento čas z postele nevstanu, ani kdyby mi za stejnou cenu nabízel výlet do Barcelony, a proto jsem jeho dalším argumentům ani nevěnoval pozornost.... Jen si matně uvědomuji, že jsem mezi nimi zaslechl také něco o výstavě Republika... 
Přišel večer a jakožto člověk, kterému není lhostejné světové dění, jsem v pravidelném čase usedl k televiznímu zpravodajství.... Ekonomická krize, volby v USA, reforma zdravotnictví, originály Mnichovské dohody v Praze ..... „Cože? Originály Mnichovské dohody v Praze?“ procitnul jsem rázem z poklidného usínání u televize. „To musí být docela zážitek, mít na dosah dokumenty, které tak drasticky pohnuly kolem osudu našeho státu... Docela rád bych je viděl také! Taková šance přichází jednou za život....!“ 
Druhý den ráno – oprava mostu přes Moravu, dopravní chaos, nekonečné popojíždění v kolonách... Dlouhou chvíli krátí aspoň poslech rádia. A opět se zde mluví o originálech Mnichovské dohody.... o výstavě Republika..... no jasně - teď mi to teprve všechno začíná dávat smysl - to je přece ta výstava, na kterou se chystá můj pedagogický kolega. „Že bych se přece jen přinutil vstát a do Prahy se vydal také? Bude to stát za to?“ honí se mi hlavou.... Zvědavost nakonec vítězí a já se v sobotu 22. listopadu ocitám ve vlaku směr Praha. Spolu se mnou cestují také dva kolegové – paní Irena Procházková a pan Adolf Trávníček – oba jsou učiteli dějepisu na kroměřížském gymnáziu. Doprovází nás také kamarádka Jarmila, studentka historie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mezi třemi historiky si já, jakožto geograf, připadám trochu nesvůj a vlastně bych tu ani neměl být, .... ale co, zájem o danou problematiku je silnější! Vyrážíme.... 
A co je vlastně podstatou této akce? Jedná se o historicko-vzdělávací seminář organizovaný Asociací učitelů dějepisu (ASUD), probíhající již tradičně na podzim v prostorách Národního muzea v Praze. Tento cyklus přednášek nazvaný Nové pohledy na vývoj české státnosti je akreditovaný MŠMT, a je tudíž nejen renomovaným, ale především zajímavým počinem, který slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti historie. Téma první letošní přednášky znělo „ČSR po skončení 2. světové války“ a s novými pohledy na tuto etapu našich dějin seznámil posluchače přední znalec daného období PhDr. Jiří Pernes Ph. D., vědecký pracovník Ústavu soudobých dějin AV ČR. 
Druhé téma, které doplnilo výuku historie pohledem do hájemství věd přírodních, především fyziky a astronomie, což byla moje parketa, přiblížil účastníkům PhDr. Vladimír Rozhoň, Ph. D. Toto téma znělo „Vývoj poznávání vesmíru a názoru na něj od starověku do současnosti“ a musím říci, že díky fundovanému vyprávění pana docenta se pro mě stalo nejen studnicí nových vědomostí, ale i zdrojem inspirace pro využití mezipředmětových vztahů v rámci výuky. 
Součástí vzdělávacího semináře byly i další informace o plánovaných činnostech ASUDu a současných aktivitách u nás i v zahraničí. Navíc – v rámci svého členství obdrželi účastníci semináře DVD „Obrazy z českých dějin 1914 – 2004“ s uživatelskou příručkou, výukové DVD Stříbrná řeka Českého království a CD s přehledem vývoje vědeckých oborů ve 20. století. 
Zakoupit bylo možno také tematicky příslušné odborné publikace, učebnice, pracovní sešity, zvukové dokumenty a další vyučovací pomůcky, které umožňují využívat celou škálu moderních vyučovacích metod. Se všemi materiály lze pracovat nejen v hodinách dějepisu, ale své nepostradatelné místo jistě naleznou také při výuce občanské výchovy, zeměpisu a dalších předmětů, čímž přispějí k mezioborovému propojení a utváření komplexního pohledu žáků na učivo. Odpoledne program pokračoval setkáním účastníků s ředitelem Knihovny Národního muzea, dr. Martinem Sekerou, prohlídkou jejích prostor a seznámením s některými vzácnými klenoty. 
Vyvrcholením dne pak byla prohlídka expozice REPUBLIKA, věnující se životu v českých zemích v meziválečném období. A dojem? Jedním slovem – úžasné. Myslím, že tvůrci naprosto přesně vystihli atmosféru doby, k níž dodnes rádi vzhlížíme jako k jakýmsi starým zlatým časům.... Můžete zde navštívit prvorepublikovou kavárnu, nechat se vyfotografovat u stařičké Aerovky, zhlédnout videoukázky s tehdejšími politickými špičkami, nakouknout do dobového obchůdku či apatyky....a pokud se necháte tímto vším pohltit stejně jako já, možná pak nabudete dojmu, že uniformu prvorepublikového četníka nutně musel mít ještě před chvílí na sobě strážmistr Arazím.... Třešničkou na dortu jsou pak tři originály Mnichovské dohody, která tuto zlatou éru českého ducha tak nemilosrdně srazila na kolena.... Co k výstavě dodat? Snad jen – neváhejte! Času máte ještě dost – expozice bude symbolicky ukončena 15. března 2009. 
Faktu jedinečnosti této výstavy však na Gymnáziu Kroměříž využili nejen pedagogové, tuto možnost budou zanedlouho mít i studenti. Pod vedením Mgr. Ireny Procházkové a Mgr. Hany Navrátilové se sem totiž již v prosinci vydají studenti tercie B. Dokonce jsou pro ně již přichystány pracovní listy, do kterých si studenti budou zaznamenávat odpovědi na tematické otázky. Využití takto zpracovaných pracovních listů i pro jiné předměty snad ani není třeba připomínat. A to ještě není všechno! Terciáni totiž v rámci výuky historie navštíví na Pražském hradě také výstavu věnovanou kultuře starých Inků! Uznejte, může probíhat výuka dějepisu zábavnější formou? Výstava Republika však nenechává chladnou ani zbývající část předmětové komise dějepisu. Mgr. Evžen Petřík a Mgr. Martina Procházková sem doprovodí také studenty volitelného semináře z dějepisu. Jejich pobyt v Praze navíc obohatí i návštěva Rádia Svobodná Evropa a Vojenského historického muzea. Třeba právě informace získané při této exkurzi pomohou některému ze studentů složit úspěšně zkoušku z dospělosti..... Když se sám za sebe zpětně ohlížím a na miskách vah srovnávám, co mi tato sobota dala a co vzala, mám vcelku jasno. Spánkový deficit jsem zčásti přemohl a zčásti utlumil kávou v jídelním voze Českých drah při cestě domů... I ta zima, která tehdy panovala, je dnes už zapomenuta. A co zůstalo? Vzpomínky na skvěle a přínosně strávený den. Vzpomínky na zajímavé přednášky a inspirující setkání s novými lidmi. Vzpomínky na skvěle chutnající chlebíčky z Václaváku. Ale především – vzpomínky na atmosféru První republiky, na její šarm a zašlou slávu, kterou jsem mohl aspoň na chvíli zakusit a dotknout se jí.... Rád budu tyto dojmy ve svých hodinách předávat dalším generacím! 

Mgr. Michal Kříž

Odkazy

www.modernidejiny.cz

www.holocaust.cz

www.valka.cz

www.nasedejiny.cz

Odborné časopisy:

  • Živá historie

  • Časopis Masarykova demokratického hnutí (ČAS)

  • History revue

Odborná literatura:

  • Využití sbírek knihovny v kabinetě společenských věd

Pracovní listy