Gymnázium Kroměříž zpracovalo v rámci šablony III/2 OPVK Peníze středním školám DUMy pro:

Tematická oblast: Organická chemie, Anorganická chemie

Ročník: oktáva, 4. ročník

Tematická oblast: Obecná chemie

Ročník: septima, 3. ročník

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne skypala(zavináč)gymkrom.cz.

Web výukových předmětů: Chemie

Studenti našeho gymnázia se pravidelně účastní chemické olympiády všech kategorií. Mohou se dále zapojit i do Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tématikou s názvem Ksicht.

K velmi zajímavým exkurzím, které nedávno absolvovali studenti nižšího gymnázia, patří návštěva ve vodárnách v Kroměříži. Tady získali zajímavé informace o úpravě pitné vody, nahlédli do provozu, prohlédli si zařízení a seznámili se s metodami a nároky na úpravu pitné vody. Druhá část exkurze byla věnována čištění odpadních vod – prohlídce zařízení čističky a informacím o postupech při čištění odpadních vod.


 Nabídka zájmových kroužků s náplní chemie:

1. pro studenty vyššího gymnázia:

   vedoucí Ing. Skýpala

   název: Pokusy v chemii - VG

   náplň:  praktické provádění základních chemických technik a postupů

   termín - po dohodě se zájemci 


2. pro studenty nižšího gymnázia:

   vedoucí Jan Cimra

   název: Kurz praktické chemie

   náplň: doplňující pokusy a pokusy časově náročnější, které kopírují výuku chemie na nižším stupni GKM

   termín - po dohodě se zájemci


Chemické odkazy na weby vysokých škol: 
portál oboru chemie PřF UP Olomouc 
Přírodovědecká fakulta UK Praha 
Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MU Brno 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


Chemické zajímavosti: 
Zajímavé chemické pokusy 
Chemické listy – oficiální časopis Asociace českých chemických společností 
Periodická tabulka prvků 
Slavní matematici, fyzici a vynálezci 
Stažení programu ChemSketch (free) 
Stažení zajímavých chemických programů zdarma

Pracovní listy