Gymnázium Kroměříž zpracovalo v rámci šablony III/2 OP VK Peníze středním školám DUMy pro:

Tematická oblast: Poslechové činnosti

Ročník: kvinta, 1. ročník

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne motalova@gymkrom.cz

Tematická oblast: Moderní umělecké směry

Ročník: sexta, 2. ročník

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne foltyn@gymkrom.cz.

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Pracovní listy