Gymnázium Kroměříž zpracovalo v rámci šablony III/2 OPVK Peníze středním školám DUMy pro:

Tematická oblast: Nous vivons ensemble

Ročník: kvarta

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne turkova@gymkrom.cz.


Francouzština je vyučována jako další cizí jazyk od kvarty do oktávy s hodinovou dotací (4–3–3–3–3). Od sexty je nabízen povinně-volitelný předmět francouzská konverzace. Cílem výuky je zvládnutí francouzského jazyka jako druhého jazyka EU na úrovni B1.

Studenti, pokud mají zájem, mohou složit jazykovou zkoušku DELF (Diplôme d'études en Langue français), kterou v ČR výhradně organizuje Francouzský Institut a Alliance française ve vybraných městech. Zkoušky se skládají z započitatlených modulů se vzrůstající obtížností. Více informací poskytnou vyučující francouzštiny.

Výuku pravidelně zpestřujeme poznávacími zájezdy do francouzsky mluvících zemí.

Invaze Gymnázia Kroměříž do Normandie. 

Pro žáky studující na Gymnáziu Kroměříž francouzský jazyk, připravila Mgr. Marie Turková s cestovní kanceláří Victoria poznávací zájezd do Francie. Směrován byl především do oblasti Normandie a Bretaně, ale nebyla pominuta ani další zajímavá města po trase zájezdu a ovšem Paříž. Zájezd měl žákům prohloubit zna- losti francouzštiny, seznámit je s historickými místy této části Francie a  přiblížit jim oblast vylodění spojenců na atlantickém pobřeží v roce 1944.

Kroměříž opouštíme ve čtvrtek, 30.září večer a přes Rozvadov a jižní Německo dorážíme 1.října do Met. Prohlížíme gotickou katedrálu St.Etienne, v jejíž kryptě je řada modelů dalších podobných katedrál, a historické  náměstí.

Následuje Remeš s proslulou katedrálou Notre Dame (toto jméno nese řada francouzských katedrál), koruno- vační katedrálou francouzských králů, a přilehlým palácem du Tau. Opět následuje prohlídka historického centra – Radničního náměstí s  radnicí, Královského náměstí a paláce a dalších zajímavostí.

Nocujeme v hotelu Premiere Classe na předměstí Paříže a ráno 2.října nedočkavě vyrážíme k pobřeží Atlantiku, a to přes město Jany z Arcu - Rouen. Památce Panny orleánské je zde věnován  moderní kostel, jehož  okenní vitráže pocházejí z původního městského kostela, zničeného během války. Radní je dali uschovat a zabránili tak jejich zkáze. Další prohlídku – katedrály Notre Dame, hodinové věže, radnice, historických ulic a náměstí – nám znepříjemňuje déšť.

Atlantické pobřeží dosahujeme v lázeňském městečku Deauville a přes další přímořská letoviska a město Caen naše výprava doráží do města Arromanches, sídla Musée de Débarquement - muzea vylodění v Normandii. Česky komentovaný film a řada modelů nám přibližují hlavní část této operace - stavbu umělého přístavu Mulberry. Jeho rozsáhlost ukazují i zbytky, čnící z moře před městem. Další modely, fotografie, schémata a exponáty dokumentují průběh vylodění. Mezi památkami je i slavný kulomet Bren československé konstrukce.  Památek vylodění je ve městě i okolí více, navštěvujeme památník americké 1.divize nad pláží Omaha. Žáci scházejí až na pláž, k příboji, rádi by se zdrželi déle, ale blížící se  večer nás nutí pokračovat do hotelu v městě St.Jouan.

3.října  máme celé dopoledne na  klenot zájezdu -  městečko a klášter Le Mont St.Michel, stojící na osamělé skále, která se za vysokého přílivu mění v ostrov. 70m vysoká skála je zastavěna klášterními, správními i  obytnými (městečko má 70 stálých obyvatel) budovami, terasami a opevněním. Hlavní „třída“ nás vede strmě vzhůru přes padací most na plošinu před klášterním kostelem St.Michel. Pohled na městečko pod námi je úžasný a stejně i fantastický průchod spletitými chodbami, síněmi, schodišti, terasami a zahradami zpět na pobřeží. Technickou zajímavostí kláštera je strmá pozemní lanovka pro dopravu zásob, poháněná lidskou silou. Je obdivuhodné, jaké dílo dokázali lidé postavit v porovnání s dneškem téměř holýma rukama.

Dopoledne je pryč, vracíme se na pevninu a jedeme na vyhlídkový mys Grouin, pro nás, suchozemce, zvlášť přitažlivý. Vyhlídka z něho je krásná, na východě z moře ční Mont St.Michel, před mysem z moře ční skalnatý ostrov a třebaže je moře docela klidné, vypadá příboj na pobřežních skalách impozantně. Neradi se vracíme do autobusu, který nás dopravuje do městečka Cancale, známého chovem ústřic. Odvážnější žáci je na trhu kupují a zvědavě ochutnávají, kupodivu bez následků na své zažívání. Ještě krátká návštěva na hrázi největší evropské přílivové elektrárny v Dinardu a jedem zpět do hotelu.

Ráno 4. října odjíždíme přes Rennes a Chartres do Paříže. Krátká prohlídka obou měst je samozřejmostí, obdivujeme jejich gotické katedrály a další pamětihodnosti.

V Rennes nás upoutává zajímavá budova kláštera a park před ní, radnice, justiční palác a hrázděné domy v historických ulicích.

V Chartres nás mimo snad nejkrásnější z navštívených katedrál (Notre Dame, jak je zvykem) zaujaly i zahrady  pod katedrálou a domy v jejím okolí. Občasný, zato hustý déšť nás ale brzy zahání do autobusu, kterým pokračujeme k Paříži, do nám již známého hotelu. Průjezd okrajem Paříže nás odškodňuje za deštivé odpoledne.

Program posledního den je kvůli  povinné přestávce řidičů náročný. Vystupujeme u Eiffelovy věže a dál po svých. Průvodkyně, paní Uhlová, nás nešetří – Eiffelovka, Trocadero, Invalidovna, Esplanade des Invalides, Champs Elysées, Tuilleries, Centre Pompidou, Latinská čtvrť a samozřejmě Notre Dame (dokonce osvětlená - právě končí mše), všude aspoň chvilka. K tomu plavba lodí po Seině a několik návštěv obchodů, zkrátka  dojmy se na nás jen valí a to ještě na řadu pozoruhodností nezbývá čas. Vrcholem  je projížďka večerní Paříží a potom už vzhůru na východ – domů.

Díky výborným a ochotným řidičům, pánům Müllerovi a Kňůrovi, proběhl návrat stejně jako celá cesta rychle a v pohodě a odpoledne 6.října vysedáme v Kroměříži, unaveni po 4000 km, ale velmi spokojeni.

Mgr. Ludmila Michalová

Pracovní listy

Několik užitečných odkazů

www.education.gouv.fr – studium 
www.ifp.cz – Francouzský institut v Praze 
www.onisep.fr – nejobsáhlejší banka informací o možnostech studia ve Francii 
www.education.fr – informace o studiu ve Francii 
www.edufrance.fr – informace o pomatirutním studiu ve Francii 
www.cnous.fr – informace o stipendiích aj.