Gymnázium Kroměříž v rámci šablony III/2 OP VK Peníze středním školám zpracovalo DUMy pro:


Tematická oblast: Schule

Ročník: sexta, 2. ročník

DUMy pro ostatní pedagogicképracovníky středních škol v ČR poskytne zahnas@gymkrom.cz.

Tematická oblast: Mode

Ročník: sexta, 2. ročník

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne holisova@gymkrom.cz.

Tematická oblast: Rodina

Ročník: kvinta, 1. ročník

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne fuksova@gymkrom.cz.


Web výukových předmětů – německý jazyk

Gymnázium Kroměříž a aktivity Goetheho institutu - archiv

Blíže Evropě s německou lektorkou Monikou Amend - archiv

Němčina se ve škole vyučuje jako druhý volitelný cizí jazyk. Kromě výuky ve škole mají studenti možnost účastnit se výměnných studentských pobytů v partnerských školách: 
– Graf Eberhard Gymnasium Bad Urach, Německo – od roku 1994, pravidelně 
– BORG Gymnasium Krems, Rakousko – od roku 1993, pravidelně 
– Janusz Korczak Gesamtschule Bottrop, Německo – od roku 1999 v rámci projektů

Pro školní rok 2007/08 a 2008/09 byl Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v rámci programů Comenius schválen mezinárodní projekt „Andere Länder – andere Bräuche, Festkultur an multikulturellen Schulen“, v rámci kterého budou studenti spolupracovat se studenty J. K. Gesamtschule Bottrop (Německo) a 15. střední školy v Daugavpils (Lotyšsko) na poznávání odlišných kultur, zvyků a obyčejů a jejich porovnávání s vlastní kulturní identitou.

V případě dostatečného zájmu bude od školního roku 2008/09 zahájena příprava ke zkouškám DSD (německý jazykový diplom). Tato zkouška dokládá jazykové znalosti na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce jazyků, je možnost ji konat ve více než 50 zemích celého světa, u nás tuto možnost mají zatím žáci 16 gymnázií. Zkouška je pro studenty zdarma.

Pracovní listy