Gymnázium Kroměříž zpracovalo v rámci šablony III/2 OP VK Peníze středním školám DUMy pro:

Tematická oblast: Systém živočichů

Ročník: prima

Tematická oblast: Strunatci

Ročník: sekunda

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne horak@gymkrom.cz.

Tematická oblast: Mineralogie, petrografie

Ročník: kvarta

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne hajna@gymkrom.cz

Tematická oblast: Člověk

Ročník: septima, 3. ročník

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne kubik@gymkrom.cz.


Příroda člověka obklopuje už od samého počátku jeho existence. Jejímu poznání se člověk věnuje ve formě přírodních věd od nepaměti. A je to právě biologie, která jakožto vědní disciplína charakterizuje přírodu v pravém slova smyslu. Biologie a ekologie na Gymnáziu Kroměříž se svým obsahem jako vyučovací předmět příliš od jiných škol podobného typu neliší. 

Přesto se vyučující snaží svými metodami a přístupem, pojetí tohoto předmětu zatraktivnit a především více zaměřit na praxi, která často souvisí s vlastní tvůrčí činností žáků. Tato stránka by měla ostatním žákům základních a středních škol a také milovníkům přírody sloužit jako menší inspirace pro jejich práci spojenou s biologií, ekologií a přírodou jako takovou.

Vypouštění raků

Tradiční vypouštění raků s panem RNDr. Milošem Holzerem z Olomouce. Naši žáci mají nejen možnost se dozvědět skoro vše z úst opravdového odborníka přes raky, ale také jim je nabídnuta šance si raka chytnout do ruky a následně jej vypustit do vody.

Staré ovocné odrůdy a jejich využití ve školní praxi

Naše škola realizuje v rámci programů environmentální výchovy pod vedením Mgr. Navrátilové a Mgr. Horáka projekt „Staré odrůdy ovoce a jejich využití ve školní praxi“, který finančně podpořila Nadace Partnerství Brno. Jedním z výstupů tohoto projektu je výroba přírodního jablečného moštu, který měli všichni žáci možnost ochutnat ve svých třídách při příležitost Dne původních odrůd jablek vyhlášeného OSN na 21.10. Veškeré informace o zdravotním působení jablek a jablečného moštu na lidský organismus jsou na letáku, který byl přiložen k desetilitrovému balení moštu pro každou třídu.

Na sběru jablek k výrobě tohoto nápoje se podílela třída 1.A, které tímto děkujeme. Součástí projektu je také připravovaná výstava původních jablečných odrůd, kterou bude možno v blízké době ve škole zhlédnout a v dlouhodobé perspektivě také webová prezentace celého projektu.

Putovní výstava - Národní parky ČR

Na naši škole byla instalována opět další z mnoha výstav s biologickým zaměřením, tentokráte s názvem "Národní parky ČR". Žáci měli možnost si výstavu nejen prohlédnout, ale s doprovodnými texty také pracovat v hodinách biologie.

Nové vybavení laboratoře Bi

Do biologické laboratoře byly zakoupeny nové optické mikroskopy a také jeden mikroskop s videokamerou zapojenou přes počítač. Zakoupení videomikroskopu umožnilo v laboratorních cvičeních lepší přehlednost a názornost mikroskopovaných preparátů žákům.

Pracovní listy

Odkazy

www.biolib.cz - systematika, obrázky

www.savci.upol.cz - systematika savců