Výroční zprávy

shrnují významné události uplynulého školního roku včetně statistických výkazů předkládaných zřizovateli školy. Nahlédnutí do výroční zprávy školy je možné
po předchozí domluvě v kanceláři školy: