Plán 4letého studia

1. až 4. ročník čtyřletého studia, obor 79-41-K/41, kvinty až oktávy, obor 79-41-K/81 pracují podle učebního plánu daného v ŠVP Za hranice všednosti

Plán 8letého studia

Primy až kvarty, obor 79-41-K/81 pracují podle učebního plánu ŠVP Šance.