Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace Gymnázia Kroměříž zřízeného Zlínským krajem

Návrh rozpočtu přímých i provozních prostředků na rok 2018

Schválený rozpočet provozních prostředků pro rok 2017

Schválený rozpočet přímých prostředků pro rok 2017