A.Pechancová

Vypracované úkoly zašlete na pechancova@gymkrom.cz

P. B V hlubinách dávných časů

 1. A Sociální struktura: nastudovat a udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 141 až 143 a další úkol zadaný přes Bakaláře – Komens. Děkuji Martinovi za poslání otázek z psychologie. Bližší informace najdete ve zprávě Komens.

 7. B Religionistika: nastudovat a udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 272 až 276, tabulku na str. 276 přepsat do sešitu. Průběžně opakovat již nastudovaná náboženství.

Děkuji Pavlovi za zaslání otázek z ekonomie.

 4. A Marxismus, pozitivismus: nastudovat a udělat zápis do školního sešitu uč. Odmaturuj ze SV str. 209 až 211

SVS 3A7AB Religionistika: pokračovat ve studiu a rozšiřovat znalosti k tématu - Hlavní světová náboženství, udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 275 až 277, k rozšíření učiva použít informace i z internetu, kontrola sešitů po nástupu do školy, znalostí testem ve škole

SVS 4A8AB Intenzivně opakovat maturitní otázky 6 až 16 včetně, kontrola písemným testem dle instrukcí na Bakalářích. Bližší informace najdete ve zprávě Komens.


A. Ševelová

S.A,B  Vyberete si jakoukoliv politickou stranu a zhotovíte k ní prezentaci, kterou mi mailem zašlete

K.A,B             Zhotov a mailem odevzdej životopis jednoho ze svých rodičů (údaje nemusí být pravdivé)

Q.A,B             On - line test - úterý 7. 4. - test bude spuštěn od 10:00- 12:00 (Úvod so sociologie)

6.A,B Pokračujeme v tématu- Občanské právo

7.A      On - line test- středa 8.4. - test bude spuštěn od 10:00-11:00 (Mezinárodní organizace)