H. Navrátilová

S.A,B - zadanou domácí přípravu na téma Hydrostatický tlak - ofocené pošlete na mou e-mail.adresu ke kontrole do 14.4. Novou látku na téma Spojené nádoby - nastudovat na str. 71 a str. 72 a provést stručný zápis do sešitu. Ofocené pošlete opět na mou e-mail.adresu ke kontrole do 14.4.

Z. Hubáček

T.A,B

Pracovní list nok TA,TB.pdf, zaslat do 11.4.

Q.A,B, 1.A

Pracovní list nok.pdf, zaslat do 11.4.

FS 3A7AB

Pracovní list nok.pdf, zaslat do 11.4.

O. Kozmík

​​​​​​​FS 4A8AB V přiloženém souboru Optika pro studenty jsou tyto úkoly:

 • Nastudovat, písemně vypracovat a odeslat do středy 8. 4. 2020 na mou adresu úkoly 5 - čočky,6 - oko,7- lupa.  Bude to poslední známka.
 • Pro maturanty úkol doplnit si vědomosti ze všech zbývajících stránek a provést opakování k maturitě.

6.A B, 2.A  tyto úkoly:

 • Učebnice Elektřina a magnetismus, vzadu Teoretická cvičení, cvičení 2 - Obvody s ustáleným elektrickým  proudem.
 • Zapsat do sešitu Příklad 1 s řešením - str. 287,288.
 • Vyřešit úlohy A -1,2, B -1,2 str. 286, úlohu 3 na str. 288.
 • Všechny úlohy vyřešit do středy 8. 4. 2020 a poslat ofocené čitelné řešení na mou adresu.

T. Mikulenka

3.A, 7.A,B:

Pokračování optiky: nastudovat větší část podkapitoly s názvem „Jevy spojené s odrazem, lomem nebo disperzí světla“ na tomto linku:

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/444-jevy-spojene-s-odrazem-lomem-nebo-disperzi-svetla


 1. Optická vlákna (vynechat „Rozptyl světla v optickém vláknu“)
 2. Zdánlivá hloubka předmětu
 3. Fata morgana
 4. Astronomická refrakce
 5. Modrá barva oblohy
 6. Duha (jen část končící dělením na hlavní a vedlejší duhu – včetně)
 7. Barvodělící soustavy

Doplňující videa: Badatelna: 20. díl: Proč je nebe modré - rozptyl světla

https://www.youtube.com/watch?v=theWxcqn3jg

Badatelna 25. díl: Kde se bere fata morgána? https://www.youtube.com/watch?v=aAEcEJ4bjpk

K.B

Souhrnné opakování učiva celé kapitoly „Atomy a záření“ – učebnice od str. 64 až po 92. Příprava na online test, který proběhne v týdnu od 14.4. (po Velikonocích).