M. Foltýn

P.A,B, S.A,B – formát A4 (jeden obrázek) téma – výtvarně pojednat libovolný příběh (libovolná pasáž) ze Starých řeckých bájí a pověstí, technika - volná technika

 T.A,B – gotický námět – architektonický funkční a ozdobný prvek – „chrlič“. Obrázky a informace na internetu. Libovolnou technikou výtvarně zpracovat a do obrázku popsat funkci a význam tohoto prvku. Formát A4, práce slouží jako informační list k založení  do textových složek

 K.A,B – zpracovat formou informačního textu (krátký referát) téma ROKOKO. Bude zahrnovat tyto informace: Kdy a kde vzniklo, charakteristické rysy tohoto proudu, znaky architektury (architektonické památky, které to jsou a kde se nachází, typické výtvarné projevy – sošky, obrazy (náměty a autoři) a další výtvarné projevy (užité umění – nábytek, vybavení interiéru atp.), zdroj – textové složky VV, internet. Práce bude založena do textových složek.

Q.A, 1.A – zpracovat informační text (slouží k založení do textových složek) Téma – P. Picasso – začlenit malíře do kontextu sv. umění, zmínit jeho umělecký projev (období, obrazy, jiné artefakty) v časovém vývoji jeho tvorby. Význam malíře a jeho díla.

6.A,B, 2.A – zpracovat informační text (slouží k založení do textových složek) Téma – A. Warhol – začlenit malíře do kontextu sv. umění, zmínit jeho umělecký projev (charakter tvorby a její znaky - obrazy, jiné artefakty) v časovém vývoji jeho tvorby. Význam malíře a jeho díla.