A. Pechancová

P. B - V hlubinách dávných časů: učebnice OV str. 59 odpovědět na 7 otázek a pod odpovědi zapsat 3 významná nařízení vydaná Marií Terezií, vypracovaný úkol poslat vyučující. V příloze posílám ke kontrole minulý domácí úkol. 

1. A - Sociální skupiny – Učebnice Odmaturuj ze SV str. 145 až 147

udělat zápis do sešitu a naučit se. Napsat úvahu na téma: postavení a role rodiny v dnešní společnosti v rozsahu max. strany A4. Vypracovaný úkol poslat vyučující. 

7. B - Mezinárodní vztahy: nastudovat a udělat zápis z učebnice Odmaturuj ze SV str. 85 až 87. 

SVS 3A7AB - Mezinárodní vztahy: nastudovat a udělat zápis do sešitu z učebnice Odmaturuj ze SV str. 85 až 87. Zjistit více informací ke vzniku OSN (počtu zakládajících členů) a tyto info připsat do sešitu.

Ševelová

Sekunda A/B
Téma: Svět kolem nás- Historie EU, symboly a instituce (viz zápis Moodle)
Tercie A
Téma: Drogy a jejich klasifikace (prezentace viz Moodle)
Kvarta A/B
Téma: Občan a právo- část:  Odvětví práva v ČR (viz. Moodle)
Kvinta A/B
On line test- Test bude spuštěn v úterý 28. 4. od 8:00 do 16: 00 (téma- soc. role, pozice, stratifikace…)
Sexta A/B
On line test- Test bude spuštěn ve čtvrtek 30. 4. od 8: 00 do 16:00 (téma- občanské právo)
Septima A
On line test- Test bude spuštěn ve středu 29. 4. od 8:00 do 16:00 (téma- úvod do religionistiky)