A. Trávníček

S.A,B - slovní zásoba 3. lekce str.  42 - 44, zapsat do slovníčku,

T.A,B - 7.lekce slovesa жить, идти, фотографировать, рисовать, танцевать, učebnice str. 101-103, Dú - PS cv. 7, str.59,  pís.ofotografovat, poslat,

K.A,B - 4.lekce str.81 - 4. pád mm.č. živ. a neživ.podstatných jmen - tabulku přepsat do sešitu, Dú-PS str.31,cv.11 pís., ofotografovat, poslat

Q.A,B - 4. lekce str.90, Dú - překlad do češtiny  - žlutá tabulka str.90 písemně, ofotografovat, poslat

6.A,B - 4. l. slovesa - есть, пить str. 91-92, Dú - PS cv.10,12 str.31 písemně, ofotografovat, poslat

7.A,B - 3.l. - obohacení slovní zásoby - tabulka na str.82 - zapsat do slovníčků, naučit se, cvičení str. 82 -83 - ústně, Dú -PS - písemně cv.11 str. 30, ofotografovat, poslat