Z. Hubáček

1.A

Soustavy rovnic o dvou neznámých

Shlédněte videa a zapište řešení příkladů do sešitu

Dosazovací metoda řešení soustav

https://isibalo.com/matematika/rovnice/soustavy-rovnic-a-dosazovaci-metoda

Sčítací metoda řešení soustav

https://isibalo.com/matematika/rovnice/soustavy-rovnic-a-scitaci-metoda

Zvolte jednu z metod a řešte příklady: Janeček: strana 91/cvičení 4.1.1. příklady 1) až 12)

Použijte i učebnici!

Fotografie zápisu vlastních řešení zmenši na velikost max 0,5 MB například v Irfanview a odevzdej prostřednictvím MS Teams, záložka zadání.

A. Pechancová

7. A,B Tělesa: stále pracujeme s textem z učebnice, který jsem vám poslala minulý týden. Vypočítat příklady v pracovním sešitě str. 92, 93. Vypočítanou stranu 93 poslat ke kontrole.

Výsledky předchozího zaslaného úkolu: přibližně 4,3 pytle tj. potřebujeme 5 pytlů cementu; 119,5 m2 pozinkovaného plechu; voda sahá do výšky 1,5 dm.