A. Pechancová

P. B Praha: učebnice OV str. 64, 65. U fotografií jsou otázky, na které odpovíš celou větou. Nejprve odpověz na otázky na str. 64 a potom na str. 65. Odpovědi vypracuj do sešitu a pošli vyučující.

 1. A Globální sociální problémy: Učebnice Odmaturuj ze SV str. 85 a 86.

Udělat zápis do sešitu a naučit se. Zamyslet se nad rolí mezinárodních organizací při řešení globálních problémů.


 7. B Mezinárodní vztahy, další významné mezinárodní organizace, EU: nastudovat a udělat zápis do sešitu z učebnice Odmaturuj ze SV str. 95 až 98. Opakovat náboženství tak, abyste byli schopni reagovat na mé otázky při videokonferenci.


SVS 3A7AB Mezinárodní vztahy, EU: nastudovat a udělat zápis do sešitu z učebnice Odmaturuj ze SV str. 95 až 98. Vypracovat roky přistoupení jednotlivých států do EU od vzniku ESUO až po současnost. Poslat vyučující.