A. Trávníček

S.A,B   - 3. lekce - intonace otázky str.36,

- názvy dnů v týdnu,

- číslovky 11 - 20,

- Dú - do sešitu přepsat tabulku str.44 – dny, str.45 - číslovky,

T.A,B - 7. lekce - čtení s porozuměním - str. 109,

            - potextová cvičení str.109-110,

- Dú - str. 110, cv.5.3.-pisemně, ofotografovat, poslat

K.A,B - Petrohrad - zapsat a naučit informace,

- яндекс.ру, Санкт-Петербург,

- Dú - PS - str.34,cv.1a - písemně, ofotografovat, poslat,

Q.A,B  - 4. lekce - čtení s porozuměním, text str. 98-99,

- potextová cvičení, str.99 - 101,

- Dú - str.99,cv.3.2-přepsat do sešitu, ofotografovat, poslat,

6.A,B - 5. lekce - slovní zásoba str.106-107- zapsat do slovníčku, naučit se,

- úvodní text str.105 - 106,

7.A,B - 3. lekce - čtení s porozuměním, text str. 87,

- potextová cvičení, str. 88,

- Dú - str. 88, cv.3.4 - písemně, ofotografovat, poslat