P. Smolinková

T. A,  Q. Bmateriály zadány prostřednictvím MS Teams.

A. Pechancová

7. A,B Posloupnosti: Nastudovat celý text z učebnice, který je poslán v příloze. Propočítat si příklady, na kterých si ověříte, že danému textu rozumíte. Výsledky jsou součástí přílohy. Vyučující zaslat pečlivě vypracované příklady 1.3, 1.4, 1.7.