O. Kozmík

2.A, 6.A,B za úkol

  • přečíst a vypsat teorii do sešitu z učebnice Elektřina a magnetismus 
  • kapitolu 5 - Elektrický proud v kapalinách.
  • čl. 5.1  Elektrolyt. Elektrolytická disociace. Elektrolýza.
  • čl. 5.2  Faradayovy zákony pro elektrolýzu.
  • čl. 5.3  Voltampérová charakteristika elektrolytického vodiče. Galvanické články.